Samorząd rolniczy negatywnie o projekcie rozporządzenia w sprawie składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników

Samorząd rolniczy przekazał uwagi i negatywną opinię do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników, ich domowników oraz osób pobierających emeryturę lub rentę rolniczą:

W obowiązującym rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników, ich domowników oraz osób pobierających emeryturę lub rentę rolniczą, a także terminów i trybu ich opłacania (Dz.U. Nr 2866 poz. 2872) – przepisy § 1 ust. 5 stanowią, że w przypadku gdy podstawa wymiaru składek ustalona na podstawie decyzji naczelnika urzędu skarbowego jest niższa niż świadczenie pielęgnacyjne lub działalność nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, podstawę wymiaru składki stanowi wysokość świadczenia pielęgnacyjnego. W 2017 roku wynosi ono 1406 zł. W projekcie rozporządzenia za podstawę wymiaru składki proponuje się wysokość minimalnego wynagrodzenia, które wynosi w bieżącym roku 2000 zł. Zatem składka na ubezpieczenie zdrowotne rolników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej wzrośnie o ponad 40%.

Samorząd rolniczy nie może zaakceptować proponowanych przepisów zawartych w § 2. 4, 6, 11, zgodnie z którymi za podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej proponuje się wysokość minimalnego wynagrodzenia, nawet w przypadku gdy podstawa wymiaru składek jest niższa niż minimalne wynagrodzenie. Rolnicy, którzy są posiadaczami małych gospodarstw rolnych, prowadzący dodatkowo działy specjalne produkcji rolnej, obarczeni będą płaceniem składki na ubezpieczenie zdrowotne rolników nie adekwatną do swoich dochodów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *