Samorząd rolniczy na temat nowego Programu dla szkół

Samorząd rolniczy przedstawił opinię do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Agencję Rynku Rolnego związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół, w której poinformował, że podtrzymuje poparcie inicjatywy Polskiej Izby Mleka w zakresie zwiększenia stawek jednostkowych porcji nabiału dla uczniów.

Ponadto, zdaniem samorządu rolniczego programem powinny być objęte wszystkie klasy szkoły podstawowej, a więc obecnie klasy I-VII, a od roku szkolnego 2018/2019 klasy I-VIII. Biorąc pod uwagę specyfikę placówek oświatowych na obszarach wiejskich, gdzie w wielu placówkach oświatowych w jednym miejscu mieszczą się szkoła podstawowa i przedszkole, za celowe izby rolnicze uważają objęcie programem również dzieci w wieku przedszkolnym. Ma to szczególne znaczenie dla zdrowia dzieci będących w okresie intensywnego wzrostu, przy wysokim zapotrzebowaniu na wapń, białko i witaminy. Ponadto pozwoli to na przyzwyczajenie do spożycia mleka i jego przetworów, owoców i warzyw będących podstawą zdrowego odżywiania od najmłodszych lat, a także przyczyni się do zwiększenia spożycia tych produktów przez nasze społeczeństwo.

Zdaniem Zarządu KRIR należałoby ponadto rozważyć ujęcie w programie jogurtów smakowych, które dzieci chętnie jedzą oraz dostarczanie warzyw np. marchewki w całości, a nie pokrojonych. W § 2 zaproponowano wykluczyć kalarepę jako jedno z warzyw, natomiast spis owoców i warzyw poszerzyć o musy owocowe. Należałoby też dodać zastrzeżenie, aby soki owocowe i owocowo-warzywne pakowane były w woreczki lub opakowania plastikowe które w znacznie mniejszym stopniu obciążą plecy dzieci oraz w związku z tym w § 9 dodać zapis „Owoce i warzywa należy wydawać w taki sposób aby nie zwiększać masy tornistra o więcej niż 0,5 kg dziennie”.

Co więcej, zdaniem samorządu rolniczego Program powinien rozpocząć się z początkiem roku szkolnego, ponieważ w tym czasie owoce i warzywa są najbardziej wartościowe.

KRIR

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *