Rynki hurtowe – dyskusja w ministerstwie

– W Programie rolnym rządu zapisane jest wsparcie rynków hurtowych w Polsce – przypomniał dziś minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel, który spotkał się z przedstawicielami rynków hurtowych.

Rozmowy dotyczyły bieżących zagadnień dotyczących funkcjonowania tych spółek. Podstawowym zadaniem jest według ministra Jurgiela kwestia uregulowań dotyczących handlu w niedzielę i wyłączenie z tego zakazu rynków hurtowych. Kolejna sprawa dotyczy zagadnień związanych z zawieraniem umów pomiędzy producentami a uczestnikami rynku.

– Docelowo niezbędne jest uchwalenie ustawy, w której zawarta będzie m.in. definicja rynku hurtowego – poinformował minister Krzysztof Jurgiel.

Szef resortu rolnictwa zwrócił też uwagę na potrzebę organizowania hal targowych, gdzie rolnik mógłby sprzedawać swoje produkty bezpośrednio odbiorcy końcowemu.

MRiRW

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *