Ruszył nabór do XII Rankingu Spółdzielni Mleczarskich

Spółdzielnie mleczarskie oraz firmy zajmujące się przetwórstwem mleka mogą już zgłaszać się do udziału w XII Rankingu Spółdzielni Mleczarskich, przedsięwzięcia poddającego firmy mleczarskie wielopłaszczyznowej analizie przez grono niezależnych ekspertów branży.

Głównym celem Rankingu jest wyłonienie najbardziej dynamicznie rozwijających się podmiotów sektora mleczarskiego oraz laureatów kategorii specjalnych. Wieloletnia tradycja i doświadczenie organizatorów oraz kompetencje członków Kapituły gwarantują merytoryczną i obiektywną ocenę uczestników a każde przedsiębiorstwo biorące udział w Rankingu otrzyma indywidualny raport zawierający wyniki osiągnięte w poszczególnych kategoriach. Pozwala to uczestnikom na analizę działalności przedsiębiorstwa opartą o zewnętrzną ocenę oraz stanowić bodziec do dalszego rozwoju.

W tym roku do grona Członków Kapituły zaprosiliśmy niekwestionowanych znawców sektora i rynku mleczarskiego. Zgłoszone do konkursu firmy oceniać będą przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, banku Credit Agricole Bank Polska S.A. – partnera XII Rankingu Spółdzielni Mleczarskich, Infodome sp. z o.o, Polskiej Izby Mleka oraz Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

Warunkiem uczestnictwa w XII Rankingu Spółdzielni Mleczarskich jest wypełnienie ankiety i przesłanie jej do biura Polskiej Izby Mleka w wersji elektronicznej na adres: doradztwo@izbamleka.pl lub w wersji papierowej na adres: Polska Izba Mleka, ul. Mickiewicza 7/23, 15-213 Białystok. Termin nadsyłania ankiet upływa 30 czerwca 2018 roku. Więcej szczegółów dotyczących Rankingu znajdziecie Państwo na stronie www.izbamleka.pl w zakładce Ranking 2018.

Udział w Rankingu jest bezpłatny

Rozstrzygnięcie XII Rankingu Spółdzielni Mleczarskich odbędzie się na uroczystej Gali podczas XVI Forum Spółdzielczości Mleczarskiej, 27 września 2018 r. w Hotelu Narvil Conference & Spa w Serocku.

Organizatorzy zobowiązują się do zachowania poufności udostępnionych danych, które będą wykorzystane jedynie w celu sporządzenia Rankingu i wyłonienia laureatów.

XII Ranking Spółdzielni Mleczarskich jest dofinansowany z Funduszu Promocji Mleka.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *