Ruszył konkurs FARMING BY SATELLITE

Ruszył tegoroczny konkurs FARMING BY SATELLITE dot. rolnictwa precyzyjnego. Młodzi rolnicy mogą indywidualnie lub zespołowo zgłaszać swój udział do 15 czerwca 2020 roku.

Konkurs FARMING BY SATELLITE został zainicjowany przez Europejską Agencję GNSS (GSA) i Europejską Agencję Środowiska (EEA) i jest skierowany do młodych rolników oraz do uczniów i studentów, przede wszystkim na kierunkach informatycznych, budowy maszyn i nauk rolniczych. Ideą konkursu jest wspieranie konsekwentnego rozwoju wykorzystywania systemów GNSS i obserwacji Ziemi w rolnictwie europejskim i afrykańskim. Konkurs promuje zrównoważone praktyki rolnicze oraz poprawę wydajności i wykorzystywania zasobów, a tym samym zmniejszanie negatywnego wpływu na środowisko.

Korzystanie z danych satelitarnych jest niezbędne, aby przygotować sektor rolniczy na globalne wyzwania, takie jak wzrost liczby ludności na świecie i skutki zmian klimatycznych. Konkurs FARMING BY SATELLITE ma zachęcić młodych specjalistów, rolników i studentów w Europie do opracowywania nowych, zrównoważonych i przyjaznych dla środowiska rozwiązań z wykorzystaniem systemu obserwacji Ziemi Copernicus oraz systemów nawigacji satelitarnej EGNOS i Galileo.

Edycja 2020 konkursu przewiduje nagrodę specjalną dla drużyny z Afryki, która uwzględni szczególne potrzeby i zasoby państw afrykańskich w zakresie poprawy samowystarczalności i zrównoważonej modernizacji rodzimego rolnictwa.

– Kto by pomyślał, że Galileusz i Kopernik będą w stanie przekonać młodych rolników, by stali się obeznanymi z nowoczesną technologią przedsiębiorcami, którzy wykorzystują dane z kosmosu do wprowadzania innowacji wpływających na poprawę jakości życia. Potrzebujemy młodych, innowacyjnych rolników, którzy będą rozwijać konkurencyjne, a zarazem zrównoważone rolnictwo, wykorzystując przy tym możliwości, jakie oferują im technologie kosmiczne. Poprzez konkurs chcemy wesprzeć ich, pomagając w znalezieniu najlepszego możliwego rozwiązaniawyjaśnia Pascal Claudel, dyrektor wykonawczy GSA.

Osoby indywidualne lub zespoły mogą zgłaszać swój udział w konkursie drogą internetową do 15 czerwca 2020 r. Najlepsze koncepcje zostaną wyłonione do udziału w rundzie finałowej. Nagroda pieniężna w łącznej wysokości 10 000 euro zostanie podzielona pomiędzy czterech najlepszych uczestników.

Claas, red.AS

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *