Rusza rePETa – ogólnopolska kampania wspierająca selektywną zbiórkę odpadów

Według tegorocznego raportu Eurostatu statystyczny Polak generuje rocznie 307 kg odpadów.

Rosnące góry śmieci są coraz większym wyzwaniem dla samorządów, które są odpowiedzialne
za skuteczną zbiórkę i segregację odpadów. Fundacja Nasza Ziemia, w partnerstwie z frmami systemu
Coca-Cola i przy wsparciu fnansowym z The Coca-Cola Foundaton, rozpoczyna pilotażową,
ogólnopolską kampanię „rePETa”. Jej celem jest edukacja i budowanie świadomości na temat
segregacji i recyklingu, ze szczególnym uwzględnieniem plastkowych opakowań wykonanych z PET.
Jednocześnie, kampania jest pomyślana jako wsparcie dla samorządów w skutecznej, selektywnej
zbiórce odpadów.
W ramach kampanii „rePETa” wybrane samorządy otrzymają specjalnie zaprojektowane pojemniki
do zbiórki plastkowych odpadów. Czytelne infografki na pojemnikach będą informować o tym,
jakie wrzucać do nich odpady, a także o tym, jakie przedmioty codziennego użytku można otrzymać
z plastku. Pojemniki zostayy wykonane z użyciem plastku pochodzącego z recyclingu.
– Fundacja Nasza Ziemia już od lat inicjuje dziayania podnoszące świadomość ekologiczną i aktywizujące
lokalne spoyeczności do dziayania na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Dlatego, przy wsparciu
Coca-Cola, inaugurujemy ogólnopolską kampanię „rePETa”, by wspierać samorządy w prowadzeniu
selektywnej zbiórki odpadów. Chcemy również edukować i informować o korzyściach pyynących
z wyaściwego zbierania i recyklingu plastkowych opakowań. Ma to duże znaczenie szczególnie biorąc pod
uwagę fakt, iż w 2018 roku samorządy maja osiągnąć poziom 30 proc. recyklingu 4 gyównych frakcji
odpadów na swoim terenie, a w roku 2020 – 50 procent – mówi Syawomir Brzózek, prezes Fundacji
Nasza Ziemia, która jest koordynatorem kampanii.Celem kampanii „rePETa” jest również zwrócenie uwagi mieszkańcom na fakt, że plastkowe odpady
to cenny surowiec. Dzięki recyklingowi może on zostać wykorzystany do produkcji wielu przedmiotów
codziennego użytku, takich jak ubrania, czy meble. Tym bardziej istotne jest, by do zbiórki odpadów
podchodzić w przemyślany sposób.
– Kampania „rePETa” to nie tylko zbiórka i segregacja plastkowych odpadów. Bardzo ważna jest edukacja
i budowanie świadomości każdego z nas, konsumentów, że odgrywamy w tym procesie kluczową rolę.
Wszystko bowiem zaczyna się od segregacji odpadów na poziomie gospodarstwa domowego.
Jeśli zadbamy o odpowiednie przygotowanie i wyrzucenie do wyaściwego pojemnika np. plastkowej
butelki, stanie się ona nie odpadem, a cennym surowcem. Może być wykorzystana nie tylko do produkcji
przedmiotów codziennego użytku, takich jak koszulki czy polary, ale również przerobiona na materiay
rPet wykorzystywany ponownie do produkcji butelek PET. Już dzisiaj np. w butelkach napojów
produkowanych przez Coca-Cola udziay rPET wynosi do 20% – mówi Katarzyna Borucka, dyrektor
ds. korporacyjnych i public afairs w Coca-Cola HBC Polska.
Wymiar edukacyjny kampanii zostanie wzmocniony w październiku br., kiedy zostanie uruchomiony
konkurs dla szkóy ponadpodstawowych. Dziesięć szkóy, które zbierze najwięcej plastkowych odpadów
(w przeliczeniu na ucznia), otrzyma w peyni wyposażone pracownie z drukarką 3D i robotem uczącym
programowania.
– Jako globalna frma, Coca-Cola od lat podejmuje dziayania na rzecz ochrony środowiska naturalnego.
Plastkowe opakowania są globalnym wyzwaniem. Dlatego w styczniu 2018 r. Coca-Cola ogyosiya
inicjatywę World Without Waste. Do 2030 r. chcemy zebrać i poddać recyclingowi każde opakowanie,
które wprowadzimy na rynek. Dostrzegamy tutaj potrzebę wspóypracy wyaśnie z lokalnymi
spoyecznościami oraz organizacjami pozarządowymi. Kluczowe jest też zaangażowanie konsumentów,
którzy pierwsi decydują, co zrobią z opakowaniem. Jeżeli zmiana na lepsze ma mieć wymiar globalny,
to musi zacząć się od każdego z nas – choćby poprzez wyrzucenie plastkowego opakowania
do wyaściwego pojemnika – mówi Anna Solarek, dyrektor ds. public afairs i komunikacji w Coca-Cola
Poland Services.
Inauguracja kampanii „rePETa” odbędzie się w 24 sierpnia w Giżycku i Mrągowie. W ramach tegorocznej,
pilotażowej kampanii podobne wydarzenia odbędą się m.in. w Chorzowie, Jarocinie i Warszawie.
Inicjatywa już cieszy się dużym zainteresowaniem i jeszcze przed jej ofcjalnym startem swój udziay w niej
zgyosiyo 10 samorządów z cayej Polski.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *