Rusza największa inwestycja energetyczna w Grupie Azoty

Ogłoszone postępowanie przetargowe na budowę nowego bloku energetycznego opartego o paliwo węglowe oficjalnie zainaugurowało największą inwestycję energetyczną Grupy Azoty. Nowy blok węglowy o mocy 100 MW powstanie na terenie należącej do Grupy Azoty Puławy zakładowej elektrowni, a jego szacowana wartość to ok. 890 mln zł. Regularna eksploatacja bloku ma się rozpocząć do końca 2021 roku. 

– Realizowana w Grupie Azoty Puławy inwestycja w nowy blog węglowy jest elementem szeroko zakrojonego programu inwestycyjnego, na który do 2020 r. przeznaczone zostanie ok. 7 mld zł. Jestem przekonany, że determinacja, z jaką prowadzone są kolejne inwestycje, jak ta w Puławach, i zaangażowanie po stronie Spółek przyczyni się do usprawnienia działalności operacyjnej i wzmocnienia pozycji całej Grupy Azoty na bardzo konkurencyjnym rynku europejskim – mówi dr Wojciech Wardacki, Prezes Zarządu Grupy Azoty.
 
– Nowy układ energetyczny będzie dostosowany do realnych potrzeb Grupy Azoty PUŁAWY w zakresie wytwarzania ciepła technologicznego oraz zmniejszy zapotrzebowanie na energię elektryczną z sieci. Ponadto odpowiada potrzebom rozwojowym naszej spółki na kolejne lata. To optymalne rozwiązanie, zapewniające bezpieczeństwo energetyczne dla naszych przyszłych inwestycji, ale też determinujące rozwój spółek z Grupy Kapitałowej m.in. poprzez zapewnienie im ciągłości dostaw surowców energetycznych – mówi Jacek Janiszek, prezes Zarządu Grupy Azoty PUŁAWY.
 
Nowy blok węglowy powstanie na terenie zakładowej elektrociepłowni i będzie z nią ściśle zintegrowany. Będzie to blok ciepłowniczo-kondensacyjny z kotłem pyłowym węglowym o mocy nominalnej w paliwie do 300 MWt, z zamkniętym układem chłodzenia z chłodniami wentylatorowymi mokrymi. Kondensator zostanie zaprojektowany na 50% kondensacji ze względu na stały odbiór par technologicznych przez odbiorców zewnętrznych. Ponadto kocioł będzie posiadał zintegrowaną instalację SCR dla redukcji tlenków azotu. Założono też zastosowanie układu odsiarczania spalin metodą mokrą wapienną lub mokrą magnezową.
Ponadto co ważne – inwestycja spełni unijne normy w zakresie ochrony środowiska zgodnie z tzw. konkluzją BAT.
 
Nowy blok węglowy w Puławach będzie największą inwestycją energetyczną w historii puławskiej spółki oraz największą w województwie lubelskim. Jej wartość opiewa na około 890mln zł, a planowana struktura finansowania to: 30% – środki własne, 70% – finansowanie dłużne.
 
Blok węglowy będzie zasilany z istniejącej gospodarki węglowej. Realizacja inwestycji bez wątpienia doprowadzi do zacieśnienia współpracy z Lubelskim Węglem BOGDANKA. Niskie koszty transportu ze względu na odległość między Puławami a Łęczną (ok. 80 km), wystarczająco duże zasoby i rezerwy  mocy wydobywczych kopani sprawiają, że BOGDANKĘ można uznać za oczywistego partnera PUŁAW w realizacji inwestycji energetycznych.
 
Zgodnie z harmonogramem, postępowanie przetargowe na budowę nowego bloku węglowego powinno zakończyć się w czwartym kwartale br. Rozpoczęcie realizacji inwestycji planowane jest na grudzień 2018 r., a jej zakończenie na czwarty kwartał 2021 r. Regularna eksploatacja rozpocznie się do końca 2021 roku.

Grupa Azoty realizuje w ostatnich latach wiele procesów inwestycyjnych. Inwestycje rozwojowe i modernizacyjne prowadzone są we wszystkich kluczowych spółkach w Puławach, Policach, Tarnowie i Kędzierzynie. Grupa założyła, że w 2017 roku nakłady inwestycyjne wyniosą 1,3 mld zł. Do kluczowych inwestycji oprócz bloku energetycznego w Puławach należą Wytwórnia Poliamidów II w Tarnowie, Instalacja Granulacji Mechanicznej II w Tarnowie, Modernizacja instalacji kwasu azotowego oraz budowa nowych instalacji kwasu azotowego, neutralizacji i produkcji nowych nawozów na bazie kwasu azotowego w Puławach, Węzeł oczyszczania spalin wraz z modernizacją elektrociepłowni ECII w Policach, Budowa Centrum B+R Grupy Azoty S.A. w Tarnowie, Nowa Elektrociepłownia w Grupie Azoty Kędzierzyn, Modernizacja węzła sprężania gazu syntezowego dla potrzeb Wytwórni Amoniaku w Kędzierzynie oraz sztandarowa inwestycja – Polimery Police.
Część inwestycji z szerokiego planu Grupy Azoty będzie wsparta finansowaniem z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Grupa podpisała 25 stycznia 2018 roku umowę kredytową długoterminowego finansowania do kwoty 145 mln euro.
 
Grupa Azoty to największa polska korporacja chemiczna i jedna z kluczowych grup kapitałowych branży nawozowo-chemicznej w Europie. Grupa zajmuje drugą pozycję w Unii Europejskiej w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych oraz trzecią pozycję w produkcji PA6. Takie produkty jak melamina, kaprolaktam, alkohole OXO czy biel tytanowa mają równie silną pozycję w sektorze chemicznym, znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. W maju 2017 roku Grupa zaprezentowała zaktualizowaną strategię do roku 2020. Wśród kluczowych kierunków rozwoju znajdują się: ukończenie procesu konsolidacji Grupy Kapitałowej, wzmocnienie pozycji wśród liderów rozwiązań dla rolnictwa w Europie, umocnienie drugiego filaru operacyjnego poprzez rozwój działalności pozanawozowej oraz generowanie i wdrażanie innowacji będących dźwignią rozwoju sektora chemicznego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *