Rozpoczyna się czas zbioru słomy prasą wielkogabarytową

Każda maszyna musi zostać odpowiednio przygotowana przed wyjazdem w pole.  Praca w polu wiąże się bowiem z dużym obciążeniem i nierzadko zużyciem poszczególnych elementów. O tym, jak przygotować do pracy prasę wielkogabarytową, opowiemy na przykładzie modelu QUADRANT marki CLAAS.

„Źle przygotowana do pracy maszyna to często źródło wielu kłopotów” – mówi Paweł Baurycza, ekspert CLAAS. „Sprawność całej maszyny zależna jest od jej najsłabszego elementu. Szczegółowa, kompleksowa i regularna kontrola techniczna to podstawa sprawnej, bezpiecznej i wydajnej pracy w czasie zbioru” – dodaje. Jak się jednak okazuje, wielu operatorów bagatelizuje tych kilka czynności. Poniżej podajemy więc prostą instrukcję, jak odpowiednio przygotować maszynę przed wyjazdem w pole.

Po pierwsze – sprawdź synchronizację maszyny

Regulacje prasy powinny być wykonywane przez dwie osoby: jedna z nich obraca ręcznie koło zamachowe, a druga sprawdza regulacje. Wszystkie elementy w prasie, które wymagają kontroli synchronizacji, mają wskazania ułatwiające prawidłową ocenę położenia danego elementu. Są to najczęściej wybite punktakiem otwory np. na kołach zębatych napędzających wały aparatów wiążących lub na kole zamachowym prasy. Inne wskazania, w formie strzałki lub koloru czerwonego, można znaleźć na komorze wstępnej prasy, gdzie pracuje zgarniacz, lub na tłoku prasy, który porusza się wewnątrz głównej komory prasującej. Kontrole czy też regulacje synchronizacji pracy prasy zawsze powinniśmy zaczynać od ustawienia jej tłoka w przednim martwym punkcie.

Szczególną uwagę należy zwrócić przy zakupie używanej prasy lub przy częstym działaniu/zrywaniu zabezpieczenia na napędzie, aby nie doszło do kolizji elementów prasy.

Po drugie – wykonaj przegląd układu

Na początku każdego sezonu, jak również po każdym okresie dłuższego postoju maszyny, sprzęgło cierne koła zamachowego powinno zostać oczyszczone. Do tej czynności należy użyć sprężonego powietrza. Dodatkowo trzeba przeprowadzić procedurę rozruchu w celu oceny prawidłowej pracy sprzęgła ciernego. W układzie napędowym prasy znajduje się kilka wałków WOM. Aby zapewnić prawidłową pracę układu napędowego, wałki WOM należy cyklicznie smarować zgodnie ze wskazaniami instrukcji obsługi oraz kontrolować luzy. Ostatnim elementem dotyczącym układu napędowego jest kontrola i wymiana oleju w przekładniach pracujących w kąpieli olejowej. Tę czynność również powinno się przeprowadzać zgodnie z interwałem wskazanym we właściwej instrukcji obsługi.

Po trzecie – wyreguluj dobrze układ wiązania

Na układ wiązania składa się kilka elementów, które zawsze muszą pracować synchronicznie. Są to igły i aparaty wiążące. Jeśli chodzi o igły, kontroluje się przede wszystkim ich położenie względem aparatów wiążących:

  • wysokość – położenie odpowiedniego punktu na igle względem płytki zaciskającej sznurek;
  • górne martwe położenie igieł – w tej pozycji elementy wprawiające igły w ruch, czyli wahacz i korba, powinny być ustawione w jednej linii;
  • boczne położenie igieł względem tłoka – każda igła powinna opierać się o korpus aparatu wiążącego i być ustawiona równolegle;
  • położenie igieł względem tłoka – kontrola oznaczeń na elementach napędowych (korba, wałek i koła zębate) w górnym martwym punkcie tłoka prasy.

Claas, oprac.red.AS

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *