Rozmowy ze związkowcami

Minister Jan Krzysztof Ardanowski spotkał się z Prezydium Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność”.

Przedstawił ocenę najważniejszych zagrożeń i problemów stojących przed rolnictwem, a także działania konieczne do podjęcia w krótkim czasie i dłuższej perspektywie. Wyraził wolę współpracy ze Związkiem w pracy na rzecz Polski i polskiego rolnictwa.

Kierownictwo Związku zadeklarowało wsparcie dla działań  ministra w rozwiązywaniu problemów stojących przed polską wsią.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *