Rozmowy w Serbii

Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki, w dniach 23-24 kwietnia 2018 r., przebywał z wizytą w Serbii.

Jej celem było udzielenie merytorycznego wsparcia stronie serbskiej w zakresie rozwoju obszarów wiejskich w oparciu o polskie doświadczenia, a także przeprowadzenie rozmów dwustronnych na temat rozwoju polsko-serbskiej współpracy w dziedzinie rolnictwa (likwidacja barier w dostępie polskich produktów rolno-spożywczych na rynek serbski, wymiana ekspercka i naukowa).

Podczas spotkania z sekretarzem stanu Senadem Mahmutovicem i wiceministrem Zoranem Janjatovicem w ministerstwie rolnictwa, leśnictwa i gospodarki wodnej Republiki Serbii omawiano możliwości rozwoju współpracy eksperckiej, szczególnie w zakresie doradztwa i instrumentów polityki rozwoju obszarów wiejskich.

Wiceminister Ryszard Zarudzki wskazał również na możliwości wsparcia przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego oraz na perspektywy współpracy naukowej.  Zwróci się także z prośbą o finalizację prac dotyczących dostępu polskiej wieprzowiny do rynku serbskiego.

Delegacja MRiRW wzięła udział w  konferencji „Innowacje dla Rozwoju Obszarów Wiejskich w Serbii – Wnioski z polskich doświadczeń”, organizowanej w ramach programu wsparcia rozwoju obszarów wiejskich w Serbii, finansowanego ze środków szwajcarskich. Podczas konferencji przedstawiciele MRiRW zaprezentowali tematykę LEADR-a i krótkich łańcuchów dostaw żywności.

Podczas spotkań i konferencji polski wiceminister podkreślał gotowość strony polskiej do zaangażowania się w ekspercką pomoc przedakcesyjną dla Serbii.

Pomiędzy Polską a Republiką Serbii odnotowujemy stały wzrost wymiany handlowej artykułami rolno-spożywczymi. W 2017 r. eksport na rynek serbski wyniósł 90,7 mln EUR – głównym towarem eksportowy były jabłka. Serbia pozostaje jednym z ważniejszych odbiorców polskich jabłek.

 

 

MRiRW
   

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *