Rozmowy polsko-słowackie

Sekretarz stanu Ryszard Bartosik spotkał się z delegacją Komisji ds. Rolnych i Środowiska Naturalnego Rady Narodowej Republiki Słowackiej, której przewodniczył Jaroslav Karahuta. W spotkaniu udział wziął także wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmu RP Kazimierz Gwiazdowski, eksperci MRiRW oraz przedstawiciel Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Celem spotkania, zorganizowanego z inicjatywy słowackiej, było zacieśnienie kontaktów dwustronnych oraz wymiana informacji, doświadczeń i dobrych praktyk w odniesieniu do organizacji rynków rolnych, skracania łańcuchów dostaw oraz rolniczego handlu detalicznego.

Polska i Słowacja zadeklarowały pełną gotowość do dalszej dobrej współpracy w wymiarze dwustronnym, w ramach Grupy Wyszehradzkiej oraz w formacie poszerzonym o kraje naszego regionu, z korzyścią dla sektora rolnego każdego z krajów.

Przewodniczący J. Karahuta podkreślił, że Słowacja bardzo docenia sukcesy polskiej transformacji i kierunek działań wdrażanych przez Polskę na rzecz wzmacniania i rozwoju polskich gospodarstw rolnych, również tych produkujących żywność na małą skalę. Z ogromnym uznaniem ocenia również wysiłki podejmowane przez komisarza UE ds.rolnictwa, Janusza Wojciechowskiego, na rzecz skracania łańcuchów dostaw i rozwoju rynków lokalnych. Takie podejście w pełni wpisuje się w założenia Europejskiego Zielonego Ładu i przyczynia się do realizacji strategii „Od pola do stołu”.

Polska poinformowała, że na ostatnim posiedzeniu Rady Ministrów UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w Brukseli w dniu 15 listopada br. wnioskowała o pilne działania Komisji Europejskiej tj. wdrożenie  środków wyjątkowych na rynku  wieprzowiny oraz podjęcie działań interwencyjnych mających na celu stabilizację trudnej sytuacji na rynku jabłek. Apelowała także o podjęcie przez Komisję Europejską stanowczych i konkretnych działań, które ustabilizują bądź czasowo zrekompensują wysokie koszty nawozów, co przełoży się na ustabilizowanie cen środków produkcji dla rolników i cen żywności.

Polska i Słowacja podkreśliły wolę zintensyfikowania współpracy, szczególnie w zakresie wymiany informacji na temat ważnych inicjatyw legislacyjnych podejmowanych w obu krajach tak, aby wypracowywane rozwiązania były konkretnym wsparciem dla rolników i służyły jak najlepiej budowie silnego sektora rolnego w naszych krajach.

 

MRiRW

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *