Rozmowy polsko-mongolskie

11 października 2021 r. odbyło się spotkanie sekretarza stanu Szymona Giżyńskiego z sekretarzem stanu w ministerstwie żywności, rolnictwa i przemysłu lekkiego Mongolii Tumur-Uya Jambaltseren. W spotkaniu uczestniczył także ambasador nadzwyczajny i pełnomocny Mongolii Dorj Barkhas.

W trakcie rozmów wiceminister Szymon Giżyński wspomniał o bardzo dobrych kontaktach między Polską a Mongolią i zwrócił uwagę na znaczenie sektora rolnego, uznawanego za jeden z priorytetowych kierunków współpracy dwustronnej.

Wiceminister Jambaltseren wyraził nadzieję na możliwość realizacji wspólnych projektów w dziedzinie rolnictwa w ramach Umowy między Rządem RP a Rządem Mongolii o udzielenie przez Polskę kredytu w ramach pomocy wiązanej. Sekretarz stanu Szymon Giżyński zgodził się, że doprowadzenie do zawarcia kontraktów dwustronnych byłoby dobrym krokiem w kierunku zacieśniania kontaktów. Wyraził swoje poparcie dla tej inicjatywy, a także dla przedłużenia terminu składania  propozycji projektów.

Strona mongolska jest również zainteresowana tematem rozwoju współpracy między firmami mongolskimi i polskimi w zakresie uprawy i nasiennictwa. Wiceszef polskiego resortu rolnictwa Szymon Giżyński zachęcił do przekazywania przez stronę mongolską szczegółowych zapytań i propozycji. Możliwości współpracy z polskimi spółkami zajmującymi się produkcją materiału siewnego oraz hodowlą zwierząt zaprezentował  zastępca dyrektora generalnego KOWR Marcin Wroński. Podkreślił gotowość Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa do wymiany doświadczeń w zakresie hodowli roślin i zwierząt, nowoczesnego rolnictwa, ale także do zorganizowania spotkań B2B lub misji handlowych dla mongolskich przedsiębiorców.

Wiceminister Szymon Giżyński zauważył, że jedną ze wspólnych cech gospodarek polskiej i mongolskiej jest silne przywiązanie do własnych tradycji w obszarze rolnictwa, co stanowi dobry punkt wyjścia do rozwoju obopólnie korzystnej współpracy.

Poza rozmowami w MRiRW delegacja mongolska złożyła wizytę na targach AGROTECH w Kielcach, które są największymi w Polsce i jednymi z najważniejszych w Europie targów techniki rolniczej.

Polska odnotowuje dodatnie saldo handlowe w obrotach produktami rolno-spożywczymi. Eksport polskich produktów rolno-spożywczych do Mongolii wyniósł w 2020 r. 20 mln EUR. Eksportowane są głównie warzywa, owoce zakonserwowane, a także mięso wieprzowe.

MRiRW

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *