Rozmowy o rolnictwie ekologicznym

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się dziś kolejne posiedzenie Rady do spraw Rolnictwa Ekologicznego.

− Rada funkcjonuje od samego początku mojej kadencji. Dzisiaj omawiamy nowe propozycje do strategii rolnictwa ekologicznego. Rolnictwo ekologiczne jest jednym z głównych priorytetów polityki rolnej rządu. Realizujemy krajowy plan działań na rzecz rolnictwa ekologicznego. Jest nowe rozporządzenie unijne i teraz trzeba przygotować takie rozwiązania, które przede wszystkim spowodują, że areał upraw ekologicznych w Polsce zostanie zwiększony i to znacznie – powiedział uczestniczący w spotkaniu minister Krzysztof Jurgiel.

Podczas posiedzenia omówiono w szczególności postulaty przedstawione przez NSZZ RI Solidarność zawarte w propozycji Zarysu Strategii Rozwoju Rolnictwa Ekologicznego w Polsce. Przedstawione rozwiązania dotyczą finansowania rolnictwa ekologicznego, certyfikacji rolnictwa ekologicznego, środków ochrony roślin, centralizacji zarządzania, Ramowego Planu Działań dla Żywności i Rolnictwa Ekologicznego w Polsce, handlu detalicznego, promocji rolnictwa ekologicznego, a także edukacji ekologicznej. Do przedstawionych postulatów odnosił się także zaproszony na spotkanie kierownik Katedry Przedsiębiorczości, Zarządzania i Ekoinnowacyjności, Politechniki Rzeszowskiej prof. dr hab. Leszek Woźniak.

− Chciałbym, żeby efektem tego spotkania były rekomendacje ze strony Rady do rozwiązania zagadnień, które są w dokumencie. Owe rekomendacje posłużą do przygotowania i wdrożenia niezbędnych zmian legislacyjnych – zaznaczył szef resortu rolnictwa.

W oparciu o przeprowadzoną dyskusję resort przedstawi stanowisko i propozycje rozwiązań.

− Rolnictwo ekologiczne, to bardzo nowoczesna produkcja i istnieje duże zapotrzebowanie na takie produkty. Poza produkcją ekologiczną ważna jest też organizacja przetwórstwa i handlu. W ramach strategii to także będziemy realizowali. Taki kierunek zmian w Europie i w Polsce jest potrzebny – zaznaczył minister Jurgiel.

Ramowy Plan Działań dla Żywności i Rolnictwa Ekologicznego w Polsce na lata 2014-2020 to kolejny temat dzisiejszego posiedzenia Rady do spraw Rolnictwa Ekologicznego. Omawiano przede wszystkim zagadnienia dotyczące zatwierdzenia w UE substancji aktywnych opartych na miedzi oraz prowadzone i planowane przez MRiRW prace legislacyjne w zakresie rolnictwa ekologicznego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *