Rozmowy ministrów rolnictwa Polski i Hiszpanii

Gościem ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela była hiszpańska minister rolnictwa, rybołówstwa, wyżywienia i ochrony środowiska Isabel Garcia Tejerina.

Tematami rozmów były zagadnienia dotyczące: stanowisk w sprawie przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej, sytuacji na rynkach rolnych ze szczególnym uwzględnieniem rynków: wieprzowiny, mleka i cukru, a także doświadczeń Hiszpanii w łagodzeniu skutków afrykańskiego pomoru świń (ASF).

– To już kolejne spotkanie naszych delegacji – podkreślił minister Krzysztof Jurgiel zwracając uwagę na stałą współpracę polsko-hiszpańską zarówno w czasie spotkań dwustronnych, jak i na forach unijnych.

– Po przedstawieniu przez Komisję Europejską propozycji dotyczących przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej wspólnie zgadzamy się, że powinna to być silna polityka z I i II filarem, która dysponuje odpowiednio wysokim budżetem na realizację jej celów – poinformował polski minister po rozmowach dwustronnych.

Minister stwierdził również, że w odniesieniu do przedstawionych propozycji po części mamy podobne ze stroną hiszpańską stanowiska, a na temat niektórych innych propozycji będą jeszcze prowadzone rozmowy.

– Zgadzamy się także w kwestii konieczności stałego monitorowania rynków rolnych, zwłaszcza rynku wieprzowiny, mleka i cukru – dodał szef polskiego resortu rolnictwa.

Minister Jurgiel poinformował ponadto o planowanej w lutym br. konferencji państw Europy Środkowo-Wschodniej na temat przeciwdziałania skutkom ASF.

Minister podkreśliła szczególne znaczenie jej dzisiejszej wizyty ze względu na obchodzone w tym roku w Polsce uroczystości związane ze 100. leciem odzyskania przez Polskę niepodległości.

– Już pół roku temu rozmawiałam z ministrem Jurgielem na temat przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej. Zgadzamy się, że powinna to być bardzo silna polityka dysponująca odpowiednio wysokim budżetem – podkreśliła hiszpańska minister.

Zwróciła przy tym uwagę, że dzięki tej polityce Europa jest czołowym eksporterem i producentem żywności na świecie, który stosuje bardzo wysokie standardy jakościowe oraz wysokie normy dotyczące dobrostanu zwierząt i ochrony środowiska.

Minister Isabel Garcia Tejerina stwierdziła także, że niektóre propozycje Komisji Europejskiej budzą obawy i trzeba na ten temat prowadzić rozmowy.

– W Hiszpanii bardzo długo trwała walka z afrykańskim pomorem świń. Mamy duże doświadczenie w tym zakresie oraz laboratorium referencyjne i tymi doświadczeniami chętnie dzielimy się z naszymi polskimi partnerami – podkreśliła hiszpańska minister.

Dzisiejszy gość ministra Krzysztofa Jurgiela zadeklarował również udział w lutowej konferencji na temat ASF.

MRiRW

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *