Rozmowy ministra Jurgiela z komisarzem Hoganem

Minister Krzysztof Jurgiel spotkał się dziś w Brukseli z Komisarzem Philem Hoganem w celu omówienia następujących spraw:

    wsparcia unijnego przeznaczonego na zwalczanie afrykańskiego pomoru świń (ASF) w Polsce,
    wniosku o przyznanie pomocy w związku z wystąpieniem grypy ptaków w Polsce,
    wspólnej konferencji nt. innowacji w rolnictwie w Polsce,
    oficjalnej wizyty Komisarza P. Hogana w Polsce w październiku 2017 r.

Minister Jurgiel poinformował komisarza o kompleksowych działaniach podejmowanych przez stronę polską w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się ASF. Jednocześnie wskazał na konieczność wsparcia z budżetu UE gospodarstw zlokalizowanych na obszarach objętych ograniczeniami. Uzgodniono, że prowadzone będą dalsze prace w celu wypracowania ostatecznego kształtu programu pomocy.

Szef polskiego resortu rolnictwa przekazał również informację o przygotowywanym do Komisji Europejskiej wniosku w sprawie wsparcia producentów, którzy ponieśli straty z powodu grypy ptaków.

Ponadto rozmówcy uzgodnili, że Polska wspólnie z Komisją Europejską zorganizują w 2018 roku konferencję nt. innowacji w rolnictwie.

Komisarz Hogan podziękował ministrowi Jurgielowi za zaproszenie do złożenia oficjalnej wizyty w Polsce w październiku br. Głównym tematem rozmów będzie przyszłość Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 roku, w tym I filara dot. płatności bezpośrednich oraz II filara dot. rozwoju obszarów wiejskich.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *