Rozmowa ministrów rolnictwa Polski i Czech

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski oraz minister rolnictwa Republiki Czech Miroslav Toman odbyli dziś rozmowę telefoniczną. Dotyczyła ona wprowadzania na rynek mięsa pochodzącego z nielegalnego uboju bydła w rzeźni położonej w okolicy Ostrowi Mazowieckiej.

Minister Ardanowski szczegółowo przedstawił działania podjęte przez polska Inspekcję Weterynaryjną apelując jednocześnie do swojego rozmówcy, aby nie opierał się on na informacjach przekazywanych przez media.

Polski minister zwrócił uwagę, że podawane były skandaliczne informacje o wprowadzaniu na rynek mięsa z chorych, czy wręcz z padłych krów, co było oczywistym nadużyciem. Zapewnił, że zabezpieczone oraz wycofane z obrotu mięso zostało przebadane i nie stwierdzono zagrożeń biologicznych.

Szef polskiego resortu rolnictwa wyraził przy tym głębokie ubolewanie w związku z zaistniałą sytuacją. Zadeklarował jednocześnie pełną wolę wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z nielegalnym ubojem. Zwrócił uwagę, że w tej kwestii nie będzie dla nikogo żadnego pobłażania. Poinformował również o podjęciu prac, które pozwolą na wprowadzenie takich zmian, aby podobna sytuacja nie miała już miejsca.

Minister zapewnił jednocześnie o gotowości do pełnej współpracy polskiej Inspekcji Weterynaryjnej ze stroną czeską.

Minister Toman podziękował za zaangażowanie strony polskiej w wyjaśnienie kwestii nielegalnego uboju mięsa. Poprosił jednocześnie o zorganizowanie w Polsce spotkania służb weterynaryjnych naszych krajów na co zgodził się polski minister.

Ministrowie uzgodnili także konieczność odbycia spotkania bilateralnego. Dobrą do tego okazją będzie coroczne posiedzenie Zespołu Interreg (Program Współpracy Transgranicznej), w którym uczestniczyć będą obaj ministrowie. Posiedzenie Zespołu odbędzie się z udziałem polskich i czeskich inspektorów sanitarnych i weterynaryjnych. Planowane jest ono w dniach 15-16 lutego 2019 r. w Dolnym Kubinie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *