Rośnie sieć szkół resortowych

Od 1 stycznia 2020 r. sieć szkół resortowych rozszerza się o kolejną szkołę rolniczą – Zespół Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej w Radomiu.

Będzie to 54 szkoła rolnicza prowadzona przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Placówka ma głębokie tradycje w zakresie oświaty rolniczej, a obecnie ma do zaoferowania kształcenie głównie w branży techniki rolniczej, w tym agrotroniki, eksploatacji maszyn i urządzeń rolniczych oraz żywienia i usług gastronomicznych. Potencjał kadrowo-dydaktyczny niewątpliwie stanowić będzie uzupełnienie oferty edukacyjnej szkół rolniczych prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zespół Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej w Radomiu aktywnie włączy się w działania z zakresu edukacji i wdrażania wiedzy na obszarach wiejskich, a poprzez dostęp do różnych form kształcenia ustawicznego, stworzy rolnikom i innym mieszkańcom wsi, realną szansę podwyższania kwalifikacji zawodowych.  Szkoła rolnicza w Radomiu obok wyposażenia swoich uczniów w praktyczną wiedzę z zakresu nowoczesnego rolnictwa, pełnić będzie istotną rolę w kształtowaniu postaw patriotycznych, podtrzymywaniu tradycji i kultury wsi polskiej.

 

MRiRW

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *