Rosną udziały CIECHu w polskim rynku środków ochrony roślin

W pierwszym półroczu 2020 roku, udział spółki CIECH Sarzyna w rynku środków ochrony roślin – zdominowanym przez wielkie koncerny międzynarodowe – wzrósł do ponad 5 proc., z niecałych 4 proc. rok wcześniej. W porównaniu do analogicznego okresu 2018 roku, sprzedaż CIECH Sarzyna w Polsce wzrosła o ok. 150 proc., przy jednoczesnym wzroście polskiego rynku środków ochrony roślin o ok. 8 proc1.

Udział herbicydu CHWASTOX® – wzrósł w I półroczu 2020 roku w kategorii herbicydów zbożowych do 16,5 proc. z 11,2 proc. rok wcześniej. To efekt intensywnych prac nad rozwojem tej marki w ciągu ostatnich kwartałów, polegających na rozszerzeniu zakresu zwalczanych chwastów, jak i chronionych gatunków zbóż.

W efekcie udział rynkowy CIECH Sarzyna w I półroczu 2020 roku wzrósł do poziomu najwyższego od pięciu lat i sięgnął 5,3 proc.

1 Wszystkie informacje dot. udziałów rynkowych to dane PAMS.

Ciech Sarzyna, red.AS

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *