Rośliny biotechnologiczne

Jak sprostać wyzwaniom związanym ze zwiększoną populacją i zmianami klimatu?

70 krajów na świecie stosuje odmiany biotechnologiczne do uprawy i importu (dane z 2018 r.), zgodnie z raportem organizacji ISAAA pt. „Global Status of Commercialized Biotech/GM Crops in 2018. Dwadzieścia sześć krajów (21 krajów rozwijających się i 5 krajów rozwiniętych) uprawia na 191,7 milionach hektarów odmiany biotechnologiczne, co oznacza wzrost o 1,9 miliona hektarów względem rekordowego roku 2017.

W 2018 r. w raporcie „Stan Bezpieczeństwa Żywnościowego i Żywienia na Świecie” opracowanego przez ONZ odnotowano, że skala głodu przez ostatnie trzy lata cały czas rośnie i zrównuje się z najwyższym rekordowym poziomem sprzed dekady. Ponadto w innym raporcie „Globalny raport na temat kryzysów żywnościowych w 2017 r.” ujawniono, że głód i niedożywienie nadal rosną, a około 108 milionów osób w 48 krajach jest zagrożonych lub poważnie zagrożonych brakiem dostępu do żywności. Rośliny biotechnologiczne posiadające takie cechy jak np. zwiększony plon, większa odporność na szkodniki, lepsza zawartość składników odżywczych są niezaprzeczalnie niezbędne, aby sprostać globalnym wyzwaniom, które mają wpływ na życie tak wielu rodzin na całym świecie.

„Technologia GM ma pozytywny wkład w wiele aspektów bezpieczeństwa żywnościowego. Zwiększając plony i zmniejszając straty, przyczynia się do zwiększenia dostępności żywności dla większej liczby rodzin.[…]. Podnosząc dochody rolników i wsi, poprawiła ich sytuację ekonomiczną. Dzięki rygorystycznym standardom programów bezpieczeństwa i higieny żywności przyczyniła się do lepszego wykorzystania żywności” mówi dr Paul S. Teng, przewodniczący zarządu ISAAA. […].

Ilość odmian biotechnologicznych wzrosła około 113-krotnie od 1996 r., a ich łączna powierzchnia upraw wynosi 2,5 miliarda hektarów, co pokazuje, że biotechnologia jest najszybciej przyjętą technologią upraw na świecie. W krajach z długim okresem wysokiej adaptacji, zwłaszcza USA, Brazylia, Argentyna, Kanada i Indie, wskaźniki adopcji głównych upraw kształtują się na poziomie zbliżonym do 100%, co wskazuje, że rolnicy preferują tę technologię upraw w porównaniu z tradycyjnymi odmianami. Wraz ze wzrostem potrzeb rolników i konsumentów, na rynku w 2018 r. pojawiły się bardziej różnorodne odmiany biotechnologiczne i o różnych cechach. Do tych odmian biotechnologicznych należą ziemniaki o cechach niesinienia, niebrązowienia, zmniejszenia zawartości akrylamidu i odporności na zarazę późną; trzcina cukrowa odporna na owady i suszę; niebrązowiejące jabłka; oraz rzepak i szafran o wysokiej zawartości kwasu oleinowego.

Źródło: GBE Polska
Opracowanie redakcyjne: Jolanta Malinowska-Kłos

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *