Rolniku, przez to możesz stracić dopłaty!

Kolejna odsłona kampanii przestrzegającej rolników przed zakupem podrobionych środków ochrony roślin trwa.  

Podrobiony środek ochrony roślin (tzw. podróbka), to produkt o nieznanym składzie i wpływie na Twoje zdrowie, uprawy i środowisko. Wyglądem i składem jedynie przypomina produkt oryginalny, ale z całą pewnością nim nie jest. Analizy chemiczne dotychczas zatrzymanych podróbek wykazały, że mogą być to toksyczne substancje, które nigdy nie przeszłyby restrykcyjnych badań dla środków ochrony roślin.

Zanim oryginalny środek pojawi się na półce sklepowej, ponad dekadę pracuje nad nim wielu naukowców, którzy sprawdzają jak wpływa on na rośliny, wodę, glebę, owady pożyteczne, inne organizmy żywe. A to wszystko po to, aby rolnik miał dostęp do bezpiecznych narzędzi pracy.

„. Chcemy uczulić rolników, na co powinni zwracać uwagę kupując środki ochrony roślin . Kilka prostych zasad pomoże im wystrzec się przed podrobionymi produktami”– powiedziała Aleksandra Mrowiec, Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin.

1. Na pierwszym miejscu sprawdź, czy etykieta jest w języku polskim
2. Zwróć uwagę czy opakowanie nie jest uszkodzone, czy znajduje się na nim numer serii i data produkcji.
3. Etykieta nie może się odklejać od opakowania, musi być czytelna i nieuszkodzona, zawierać m.in. nazwę środka, numer zezwolenia na wprowadzenie do obrotu, dane firmy która to zezwolenie posiada.
4. Oryginalne środki ochrony roślin kupisz tylko w zarejestrowanym sklepie lub hurtowni Rejestry prowadzone są przez Wojewódzkich Inspektorów Ochrony Roślin i Nasiennictwa osobno dla każdego województwa. Jeśli masz wątpliwości, skontaktuj się bezpośrednio ze swoim lokalnym Inspektorem  (informacje znajdziesz na stronie www.bezpiecznauprawa.org w zakładce „Gdzie kupisz?”)
5. Pamiętaj, zawsze żądaj dowodu zakupu np. faktury. Każdy legalnie działający sklep ma obowiązek Ci ją wydać. Będzie to podstawa do złożenia ewentualnej reklamacji jeśli .

Stosowanie nielegalnych i podrobionych produktów może skutkować dotkliwymi stratami finansowymi. Nieprawidłowości łatwo ustalić podczas wyrywkowej kontroli, a to oznacza utratę dotacji unijnych i certyfikatów oraz kary urzędowe.

ARiMR uzależnia wysokość płatności bezpośrednich od spełnienia przez rolników określonych wymogów, m. in. dotyczących dbałości o środowisko, zdrowie człowieka, zwierząt i roślin (tzw. kontrole wzajemnej zgodności) w tym odpowiedniego stosowania oryginalnych środków ochrony roślin.
Za nieprzestrzeganie powyższych wymogów, przy stwierdzeniu niezgodności po raz pierwszy stosowana jest redukcja płatności 1- 5%. Przy powtarzających się niezgodnościach, obniżenie płatności wynosi 15%. Celowe niezgodności grożą utratą od 20% do nawet 100% dopłat.
To nie koniec. Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa może nałożyć grzywnę za posiadanie podróbki.

Ponadto, w przypadku stwierdzenia posiadania podróbki środka ochrony roślin, Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa nakaże zatrzymanie towaru. Natomiast w przypadku stwierdzenia przekroczonych pozostałości w plonach, należy się liczyć z zakazem ich sprzedaży. W niektórych przypadkach możliwa jest również odpowiedzialność karna.

Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin uruchomiło stronę internetową www.bezpiecznauprawa.org, na której znajdują się informacje jak kupować bezpieczne i zarejestrowane środki ochrony roślin. Strona internetowa jest częścią kampanii mającej na celu zwiększenie świadomości na temat negatywnych konsekwencji ekonomicznych, środowiskowych, zdrowotnych i prawnych, wynikających z zakupu i stosowania środków ochrony roślin pochodzących z nielegalnych źródeł.
 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *