Rolnik w sieci – gminy mogą ubiegać się o granty na mikroprojekty

W ramach nowego projektu grantowego „Gmina na czasie” samorządy z woj. łódzkiego i kujawsko-pomorskiego mogą ubiegać się o granty na realizację mikroprojektów szkoleniowych z zakresu podnoszenia kompetencji cyfrowych. Jednym z tematów szkoleń jest „Rolnik w sieci”. Projekt grantowy „Gmina na czasie” realizowany jest przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej wraz z Krajowym Stowarzyszeniem Sołtysów.

Uczestnicy szkolenia „Rolnik w sieci” dowiedzą się, m.in. jak korzystać z serwisów związanych z prowadzeniem gospodarstwa, poznają przykłady i zasady używania darmowych aplikacji mobilnych dla rolników, sposoby prowadzenia sprzedaży przez Internet czy licencje i patenty związane z uprawą i ochroną roślin.
Obok tematyki związanej z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, zakres szkoleń obejmuje również takie zagadnienia, jak: rodzic w Internecie, mój biznes w sieci, moje finanse i transakcje w sieci, działam w sieciach społecznościowych, tworzę własną stronę internetową, czy kultura w sieci.
Kto może ubiegać się o granty na realizację szkoleń?
W ramach projektu „Gmina na czasie” gminy wiejskie, miejsko-wiejskie oraz miasta do 20 tys. mieszkańców z woj. łódzkiego oraz kujawsko-pomorskiego mogą ubiegać się o granty na realizację na swoim terenie mikroprojektów szkoleniowych, skierowanych do osób w wieku 25 lat i powyżej, w tym również osób niepełnosprawnych. Celem projektu „Gmina na czasie” jest podniesienie i rozwinięcie kompetencji cyfrowych dorosłych mieszkańców terenów wiejskich i małych miast. W ramach mikroprojektu można uzyskać dofinansowanie nie tylko na koszty związane z samą organizacją szkolenia (promocja, catering, honoraria instruktorów), ale także na koszty zakupu sprzętu komputerowego. Nabór wniosków trwa do 3 marca 2019 roku. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie: www.gminanaczasie.pl
– O ile możemy pochwalić się postępami we wdrażaniu np. szybkich połączeń internetowych czy coraz większym odsetkiem obywateli, którzy korzystają z Internetu, to ogólny poziom umiejętności cyfrowych nadal pozostaje na niskim poziomie. Wykluczenie cyfrowe, zwłaszcza osób dorosłych jest poważnym problemem społecznym i kulturowym. Utrudnia ono nie tylko dostęp do usług publicznych, zasobów wiedzy i dóbr kultury, ale także komunikację z ważnymi dla jakości życia podmiotami – urzędami, bankami, a także rodzinami – mówi Krzysztof Podhajski, prezes zarządu Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

Polska na 23 miejscu w Europie pod względem rozwoju kompetencji cyfrowych

Według Indeksu Gospodarki i Społeczeństwa Cyfrowego (Digital Economy and Society Index -DESI), prowadzonego przez Komisję Europejską1, Polska odnotowała znaczne postępy we wdrażaniu szybkich połączeń internetowych, wykorzystaniu mobilnych usług szerokopasmowych i w przydzielaniu częstotliwości na potrzeby mobilnych usług szerokopasmowych, jednak nadal pozostaje na jedynym z ostatnich miejsc w Europie, jeżeli chodzi o rozwój sieci stałych łączy szerokopasmowych oraz ich wykorzystanie. Jednocześnie obserwuje się w Polsce wzrost liczby obywateli korzystających z Internetu, choć umiejętności cyfrowe wciąż pozostają na niskim poziomie – podstawowe kompetencje cyfrowe posiada jedynie 44% Polaków2. Główne wyzwania, przed jakimi stoi nasz kraj, to przede wszystkim wprowadzanie technologii cyfrowych przez przedsiębiorstwa i rozwój cyfrowych usług publicznych (e-administracja).
Projekt „Gmina na czasie” dofinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III. Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 szkolenie na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.
Więcej informacji o projekcie: www.gminanaczasie.pl oraz na stronie Fundacji EFRWP: www.efrwp.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *