Rolnicy rozmawiają z myśliwymi

Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz oraz Przedstawiciele Wojewódzkich Izb Rolniczych wzięli udział w spotkaniu z Ministrem Środowiska Henrykiem Kowalczykiem. W spotkaniu wziął też udział Piotr Jenoch – Przewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego Łowczy Krajowy.

Podczas spotkania poruszono tematy bieżące: ustawa Prawo łowieckie, szkody łowieckie wyrządzone przez zwierzynę łowną, nadmierna liczebność zwierzyny łownej, czy metodyka liczenia stanu pogłowia tej zwierzyny.

Rozmowa przede wszystkim dotyczyła kwestii związanych z szacowaniem szkód łowieckich w związku z wejściem w życie ustawy Prawo łowieckie w dniu 1 kwietnia 2018 r. Zmiany wywołały ogromne zamieszczanie zarówno wśród rolników, jak i sołtysów. Minister Kowalczyk podkreślił, że w celu odciążenia sołtysów od obowiązku udziału w szacowaniu szkód, została wprowadzona zmiana do ustawy Prawo łowieckie, polegająca na zastąpienie ich ośrodkami doradztwa rolniczego. Projekt Ustawy Prawo łowieckie został przyjęty przez Sejm i Senat RP i obecnie oczekuje na podpis Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy.

Prezes KRIR Pan Wiktor Szmulewicz zgłosił także Panu Ministrowi problem szkód wyrządzanych w uprawach rolnych przez takie zwierzęta jak: łabędzie, żurawie, czaple, kruki, bobry czy łosie. Rolnicy coraz częściej zgłaszają problemy związane z niszczeniem upraw przez te gatunki.

Przedstawiciele samorządu rolniczego skierowali także pytania do Łowczego Krajowego Pana Piotra Jenocha w sprawie niedostatecznego odstrzału dzików w kraju, w tym strefach ASF, jak również przeprowadzenia właściwego zliczenia stanu zwierzyny. Łowczy Krajowy poinformował, że w obecnej chwili najlepszą metodą jest metoda pędzeń próbnych, która i tak może być obarczona błędem rzędu 20%. Samorząd rolniczy podkreślił także, że plany łowieckie nie są adekwatne do faktycznego stanu zwierzyny w kraju. Minister Środowiska Pan Henryk Kowalczyk, podkreśla, że ten element będzie rozszerzany. Chodzi o to, aby Koła Łowieckie realizowały plany ambitne, a nie tylko plany powielane z lat poprzednich.

Ponadto Łowczy Krajowy zaproponował, w celu skutecznej walki z ASF, przeprowadzenie kampanii ogólnospołecznej dotyczącej bioasekuracji i ochrony bioasekuracji, szkolenia rolników w tym zakresie czy przedstawicieli PGL LP.

Spotkanie miało na celu omówienie sytuacji rolników i ich gospodarstw z związku z dużym pogłowiem zwierzyny łownej oraz dzikiej zwierzyny, która również powoduje szkody w uprawach i płodach rolnych, a nie została objęta ustawą Prawo łowieckie (jak np. żurawie, czaple, łabędzie, bobry, łosie, czy wilki), jak również zliczenia stanu zwierzyny dziko żyjącej, oraz obwodów łowieckich.

KRIR

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *