Rolnicy nie zostaną bez pomocy

Straty w rolnictwie spowodowane tegoroczną suszą są obecnie szacowane w 1586 gminach. Suszą jest dotkniętych ok. 175 tys. gospodarstw na obszarze 2,5 mln ha. Susza rolnicza występuje, z różnym natężeniem, praktycznie na terenie całego  kraju. Największy deficyt wody notowany jest w województwie lubuskim i wielkopolskim. Informacje napływające z Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach wskazują, że susza nie ustępuje i może wyrządzać dalsze szkody. W związku z tym szacunki mogą się zmieniać.

Na konferencji prasowej w dniu 22 sierpnia 2019 r. minister rolnictwa poinformował, że przygotowuje program pomocowy, który w przyszłym tygodniu przedstawi na posiedzeniu Rady Ministrów. Po przyjęciu przez Radę Ministrów pozwoli on Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na przyjmowanie od rolników wniosków o pomoc.

Formy pomocy będą różne, jak np.:

        prolongata spłaty kredytów;
        możliwość zaciągnięcia niskooprocentowanych kredytów klęskowych na odtworzenie produkcji rolnej;
        odroczenie składek KRUS lub rozłożenie ich na raty;
        ulgi w podatku rolnym udzielane przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast.

Będzie również pomoc w formie dopłat do hektara – zasady przyznawania pomocy rolnikom będą takie same, jak w zeszłym roku.

Od szybkości prac komisji i zatwierdzania protokołów przez wojewodów zależy jak szybko wsparcie trafi do rolników. Na początek rząd przeznacza na ten cel pół miliarda zł. Jeśli skala strat będzie się zwiększała to  na wsparcie będą przeznaczane kolejne środki.

Minister poinformował też, że wystąpił do Komisji Europejskiej o pomoc w ramach funduszu solidarności. Jednak, jak podkreślił minister, na decyzję w tej sprawie trzeba będzie długo czekać, dlatego główny ciężar pomocy bierze na siebie państwo. Zapewnił również, że w tym roku rolnicy także nie zostaną bez pomocy.

MRiRW

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *