Rolnicy chcą dokładniejszych map suszy

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zlecenie Instytutowi Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach przygotowania bardziej szczegółowych map obrazujących występowanie suszy rolniczej.

KRIR argumentuje, że obecnie przedmiotowe mapy pokazują wystąpienie suszy jednolicie na obszarze powiatu. Z doświadczenia klęski suszy wynika, że opady często występują lokalnie i dotyczą nawet pojedynczych sołectw,
dlatego należałoby opublikować mapy bardziej precyzyjne, odnoszące się do poszczególnych gmin.

Samorząd rolniczy uważa, że będzie to pomocne przy weryfikacji poziomu suszy zarówno przez rolników składających wnioski za
pomocą aplikacji publicznej, jak i urzędników sprawdzających poprawność tych wniosków oraz zasadność ich złożenia.
Wniosek motywowany był informacją z Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach, zgodnie z którą na wniosek Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi istnieje możliwość przygotowania bardziej szczegółowych map, np. dla gmin.

IUNG opracował metodykę szacowania strat w zależności od kategorii gleby, która to metodyka została wykorzystana w aplikacji publicznej. Za pomocą aplikacji producent rolny wprowadza zakres i stopień strat, które są automatycznie weryfikowane z danymi innych agencji rządowych. Zdaniem ministerstwa taki system powinien być obiektywny i tak został zaprojektowany. Zagrożenia suszą na poziomie gmin rolnicy mogą sprawdzić na stronie internetowej IUNG.

IRwO, KRIR

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *