Rok ustawy o przewadze kontraktowej

O najnowszych działaniach w sprawie przewagi kontraktowej na rynku rolno-spożywczym rozmawiano podczas spotkania z dziennikarzami w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Konferencja prasowa odbyła się 12 lipca 2018 r. Celem spotkania było podsumowanie 12 miesięcy funkcjonowania ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej.

Podczas konferencji prezes UOKiK, Marek Niechciał, mówił o ostatnich działaniach urzędu w ramach ustawy o przewadze kontraktowej. Zaznaczył, że ustawa to narzędzie, które pozwala chronić słabszych uczestników rynku. Na podstawie skarg rolników wszczęto postępowania przeciwko Südzucker Polska. Jest to jeden z czterech producentów cukru obecnych w Polsce. Analiza kontraktów wykazała, że przedsiębiorca może wykorzystywać swoją przewagę negocjacyjną wobec dostawców buraka cukrowego. Prezes UOKiK zaznaczył, że wątpliwości urzędu wzbudziły niejasne zasady ustalania ceny oraz zbyt długie terminy płatności. Postępowanie przeciwko Südzucker Polska trwa. -Teraz nie przesądzamy, jaki środek zastosujemy czy będzie to kara, w jakiej wysokości czy też zobowiązanie. Zobaczymy jak rozwinie się sytuacja – powiedział prezes Niechciał.

W ciągu roku od wejścia w życie ustawy w UOKiK było około 30 interwencji. Natomiast w KOWR zlecono 32 kontrole na rynku owoców miękkich z uwagi na niepokojące sygnały płynące od przedstawicieli tego sektora. Piotr Serafin, dyrektor generalny, podkreślił, że część kontroli jeszcze trwa, jednak po zakończeniu całego procesu KOWR przekaże informacje na temat ich realizacji. Dyrektor generalny przypomniał, że rola KOWR sprowadza się przede wszystkim do weryfikacji, czy umowy są zawierane oraz czy posiadają wszelkie niezbędne elementy określone w przepisach unijnych, a także krajowych. W ostatniej części swojej wypowiedzi przypomniał, że w KOWR jest od tygodnia. -Będę chciał pobudzić taką analityczno-innowacyjną stronę Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa aby naszym producentom żyło się lepiej i pracowało się lepiej w naszym kraju – powiedział Piotr Serafin, dyrektor generalny KOWR.

Natomiast Jerzy Dąbrowski, Dyrektor Departamentu Rynków Rolnych z MRiRW mówił o pracach nad dyrektywą Komisji Europejskiej o nieuczciwych praktykach. Wspomniał, że Polska od roku ma regulację krajową, jaką jest ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej. Zaznaczył, że docelowo kraje członkowskie będą miały jedną wspólną dyrektywę.
-Pewnie w tym roku dyrektywa ta zostanie przyjęta, a kraje członkowskie będą miały 18 miesięcy na to, żeby ustalenia tej dyrektywy wdrożyć. W naszym przypadku będzie to wiązało się z koniecznością zmiany ustawy o przewadze kontraktowej – powiedział Jerzy Dąbrowski, Dyrektor Departamentu Rynków Rolnych MRiRW.

Ostatnim prelegentem był Piotr Adamczewski, dyrektor Delegatury UOKiK w Bydgoszczy. Oprócz przypomnienia instrumentów, jakie dała UOKiK ustawa o przewadze kontraktowej wspomniał o współpracy z KOWR. -To jest dla nas bardzo ważny partner w zakresie realizacji tych zadań związanych z przewagą kontraktową. Traktujemy go jako organ specjalistyczny, wyposażony w odpowiednią wiedzę dotyczącą rynków rolnych – powiedział dyrektor Adamczewski.

Warto przypomnieć, że na początku czerwca zostało zawarte porozumienie między UOKiK i KOWR w zakresie wykrywania i przeciwdziałania nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *