Resort zdrowia uwzględnił uwagi samorządu rolniczego

Nie będzie zmian w punktach aptecznych i placówkach pozaaptecznych.

Zarząd KRIR zwrócił się do Prezes Rady Ministrów, przesyłając wystąpienie do wiadomości ministra zdrowia oraz ministra rolnictwa i rozwoju wsi, związku z informacjami o zaniechaniu przez resort zdrowia procedowania projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie kryteriów klasyfikacji produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych. Przekazano dalsze poparcie samorządu rolniczego dla dyskontynuacji prac nad przedmiotowym projektem rozporządzenia.

Samorząd rolniczy, jako przedstawiciel środowiska rolniczego zamieszkującego na terenach wiejskich z dużym niepokojem obserwował zapowiedzi zmian, które uderzały przede wszystkim w rolników i mieszkańców wsi i występował w tej sprawie przedstawiając swoje obawy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *