Resort środowiska odpowiada na wniosek KRIR

Resort środowiska -Departament Leśnictwa, w dniu 20.07.2017 r. udzielił odpowiedzi na wniosek KRIR podjęty w dniu 22 maja 2017 r. podczas VIII Posiedzenia KRIR w sprawie włączenia zajęcy do katalogu zwierząt łownych, za które wypłacane są odszkodowania.

Zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy – Prawo łowieckie (Dz.U. z 2017 r. poz. 1295) dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego zobowiązany jest do wynagradzania szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie (obecnie objęte całoroczną ochroną), jelenie, daniele i sarny oraz szkód wyrządzonych w trakcie wykonywania polowania. Ustawodawca ustanawiając katalog zwierząt łowncych, za które odpowiadają dzierżawcy lub zarządcy obwodów łowieckich miał na uwadze najdotkliwsze szkody, które powodują gatunki dużych zwierząt kręgowych. Szkody powodowane przez zające z uwagi na wielkość tych zwierząt nie stanowią tak dużego problemu w skali kraju jak szkody powodowane np. przez jelenie czy dziki, choć miejscowo mogą być bardzo dotkliwe dla indywidualnych rolników.

W związku z powyższym resort środowiska nie widzi obecnie możliwości rozszerzenia katalogu zwierząt, za które odpowiadają dzierżawcy i zarządcy obwodów łowiech o zająca.

Jednocześnie każdy właściciel upraw moze wystąpić do właściwego terytorialnie marszałka województwa na podstawie art. 9a ustawy – Prawo łowieckie o wydanie zezwolenia na płoszenie zwierząt łownych w celu ochrony przed szkodami, nawiązać współpracę z lokalnym kołem łowieckim dla zintesyfikowania odstrzału, zwłaszcza w czasie trwania okresów polowań na te zwierzęta lub ogrodzić daną uprawę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *