Rekompensaty wodno-środowiskowe na dotychczasowym poziomie!

Realizując wniosek z IX posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych, które odbyło się 16 września 2017 r. w Spale, Zarząd KRIR zwrócił się do Prezes Rady Ministrów oraz Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w kwestii obniżenia o 45% w stosunku do obecnej, alokacji finansowej przewidzianej na realizację Działania 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe PO „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.

Kwota 50 994 168 euro przeznaczona na realizację Działania 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe PO „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 zdaniem Krajowej Rady Izb Rolniczych jest niewystarczająca na zapewnienie przez rybaków śródlądowych usług środowiskowych. Te usługi, przy jednoczesnym ograniczeniu produkcji, wymagają nakładów inwestycyjnych oraz pokrycia dodatkowych kosztów bieżących (wapnowanie, koszenie grobli, koszenie roślinności wynurzonej, produkcji dodatkowych gatunków, utrzymanie ścieżek edukacyjnych,) ponoszonych przez właścicieli oraz dzierżawców stawów. Rekompensaty wodno-środowiskowe mają na celu zabezpieczenie właśnie funkcji pozaprodukcyjnych, przy jednoczesnym utrzymaniu rentowności prowadzenia gospodarstw przez ich użytkowników.

Brak rekompensat wodno-środowiskowych na odpowiednim poziomie przyczyni się do degradacji gospodarstw rybackich  w kraju, a także znaczącego pogorszenia środowiska naturalnego z żyjącymi tam prawnie chronionymi gatunkami zwierząt i roślin. Rekompensaty mają być kontynuacją działań wodno-środowiskowych podjętych w poprzednim okresie programowania.

Przedstawiając powyższe, zwrócono się o utrzymanie na dotychczasowym poziomie rekompensat wodno-środowiskowych dla hodowców ryb karpiowatych i udostępnienia środków w ramach uruchomienia kolejnych dodatkowych pakietów pomocy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *