Recepta na dysproporcje w wynikach egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego pomiędzy wsią a miastem

Uczniowie ze szkół wiejskich osiągają dużo niższe wyniki z egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego niż ich rówieśnicy w miastach. Różnica sięga blisko 15 proc. Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, chcąc zmniejszać te dysproporcje, prowadzi program „Youngster”, adresowany do uczniów ostatniej klasy szkoły podstawowej z terenów wiejskich. Obecnie trwa nabór gmin i szkół na najbliższy rok szkolny, który potrwa do 5 sierpnia br.

Brak testów, klasówek, prac domowych oraz jakichkolwiek ocen, a także zajęcia w małych, maksymalnie 15-to osobowych grupach, dostosowanych poziomem do umiejętności językowych uczniów – to założenia programu „Youngster”. Zajęcia skierowane są do uczniów klas 8 szkół podstawowych z terenów gmin wiejskich i gmin miejsko-wiejskich z całej PolskiZachęcamy gminy do udziału w programie, szczegóły znajdują się na stronie www.youngster.pl/o-programie/rekrutacja/.

Dysproporcje w wynikach z egzaminu ósmoklasisty pomiędzy wsią a miastem, są najbardziej zauważalne w wynikach z egzaminu z języka angielskiego. Średni wynik osiągnięty w 2022 roku na egzaminie przez młodzież w szkołach wiejskich to 61 proc.; uczniowie z miast liczących 20 – 100 tys. mieszkańców osiągnęli średnio 69 proc., natomiast osoby egzaminowane z miast powyżej 100 tys. mieszkańców uzyskały 76 proc. – to o 15 punktów procentowych więcej niż ich rówieśnicy ze wsi. Różnica ta może stać się przeszkodą dla znacznej części młodzieży z terenów wiejskich w dostępie do szkół średnich, czyli do kolejnego etapu edukacji. Dlatego głównym celem programu „Youngster” jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenów wiejskich i podniesienie ich kompetencji językowych.

Formuła programu jest oparta na zasadzie „all carrot, no stick”, czyli nauce przez zabawę, co ma na celu zachęcenie uczniów do aktywności. W ramach zajęć nauczyciele skupiają się na tym, aby pobudzić wewnętrzną motywację ucznia, akcentując nie obligatoryjność, lecz świadomy, wolny wybór, szansę edukacyjną, z której uczeń może, lecz nie musi skorzystać.

Nauka języka angielskiego odbywa się przez cały rok szkolny w ramach zajęć pozalekcyjnych, przez wskazanego przez gminę nauczyciela. Wszyscy uczestnicy programu otrzymają komplet podręczników, dostosowanych do ich poziomu kompetencji językowej, a szkoły zyskają dodatkowe materiały edukacyjne i dydaktyczne, doposażając bibliotekę szkolną.

Rekrutacja do „Youngstera” prowadzona jest do 5 sierpnia br., natomiast program będzie realizowany w roku szkolnym 2022/2023.

– „Youngster” to nie tylko zajęcia z języka angielskiego. Przez 16 lat realizacji programu obserwujemy jakie korzyści przynosi on jego uczestnikom. Dla uczniów to przede wszystkim lepszy start w przyszłość – wzrost kompetencji językowych, wyższa samoocena i motywacja do rozwoju i dalszego kształcenia oraz bardziej świadomy wybór dalszej drogi edukacji. Zajęcia w ramach programu „Youngster”, pomimo że ich celem nie jest przygotowanie uczniów do egzaminu językowego, przyczyniają się do osiągnięcia przez nich lepszych wyników na tym egzaminie. Z kolei dla nauczycieli i szkół to okazja do uczenia nowymi metodami, które pozytywnie oddziałują również na pozostałych uczniów w szkole, a finalnie przekuwają się na wyższe wyniki wszystkich ósmoklasistów danej szkoły na egzaminie mówi Krzysztof Podhajski, prezes zarządu Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *