PZPRZ zwołuje Walne Zgromadzenie

Zarząd Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych serdecznie zaprasza na spotkanie, które odbędzie się dnia 24 czerwca 2021 r. w Radzikowie k/ Warszawy o godzinie 11:00 (zaproszenia w załączeniu) i zwołuje w Sali Konferencyjnej (budynek dyrekcji IHAR-PIB pierwsze piętro) Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Członków naszego Związku.

Program spotkania:

 • Otwarcie i powitanie uczestników spotkania – Prezes Zarządu Stanisław Kacperczyk i Przewodniczący Rady Ekspertów prof. dr hab. Edward Arseniuk.
 • Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Członków PZPRZ (I termin godz. 14.30, II termin godz. 15.30)
 • Wybór Przewodniczącego Zebrania i Sekretarza.
 • Przyjęcie porządku obrad.
 • Powołanie Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
 • Sprawozdanie z działalności Zarządu PZPRZ.
 • Raport Przewodniczącego Rady Ekspertów PZPRZ.
 • Sprawozdanie finansowe za 2020 rok.
 • Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 • Absolutorium dla Zarządu.
 • Plan pracy Zarządu.
 • Dyskusja.
 • Przyjęcie uchwał.
 • Podsumowanie i wnioski.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *