Piszą dla nas

Piszą dla nas


prof. dr hab. Paweł Bereś IOR–PIB w Rzeszowie

mgr inż. Edward Bernat, IHAR–PIB Oddział w Boninie

dr hab. Zbigniew Czerko, IHAR–PIB Oddział w Jadwisinie

prof. dr hab. inż. Marek Gaworski SGGW w Warszawie

dr Joanna Horoszkiewicz-Janka, IOR–PIB w Poznaniu

dr Ewa Jajor, IOR-PIB w Poznaniu

dr inż. Renata Kieloch, IUNG–PIB we Wrocławiu

prof. dr hab. Marek Korbas, IOR–PIB w Poznaniu

dr hab. Ireneusz Kowalik, UP w Poznaniu

prof. dr hab. Mariusz Kucharski, IUNG–PIB we Wrocławiu

prof. dr hab. Cezary Kwiatkowski UP Lublin

dr inż. Edward Majcherczak, UTP w Bydgoszczy

Piotr Ochal

prof. dr hab. inż. Zbigniew Podkówka UTP w Bydgoszczy

dr Grzegorz Pruszyński, IOR–PIB w Poznaniu

dr inż. Tomasz R. Sekutowski, IUNG–PIB we Wrocławiu

mgr Anna Skrzypek, COBORU Słupia Wielka

mgr Tomasz Snopczyński, IUNG–PIB we Wrocławiu

dr inż. Marzena Tomaszewska, PWSZ w Chełmie

dr Cezary Trawczyński, IHAR–PIB oddział w Jadwisinie

inż. Henryk Wachowiak, IOR–PIB w Poznaniu

mgr Zyta Waraczewska, UP w Poznaniu

dr inż. Roman Warzecha, IHAR–PIB w Radzikowie

dr Edward Wilczewski, UTP w Bydgoszczy

dr inż. Marta Wyzińska, IUNG–PIB Puławy

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *