PSOR wspiera europejską walkę z nielegalnymi środkami ochrony roślin

Szeroko zakrojona europejska akcja zakończona sukcesem – również dzięki zaangażowaniu Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin.

Europol oraz Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) przy wsparciu 16 państw członkowskich UE, w tym Polski, przeprowadzili operację „Silver Axe II” mającą na celu eliminowanie podrobionych i nielegalnych środków ochrony roślin. Działania przeprowadzono w największych portach morskich i lotniczych i na granicach lądowych. W ciągu 10 dni przeprowadzono ponad 940 kontroli i wykryto 122 tony nielegalnych i podrobionych pestycydów.

Według Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa obrót nielegalnymi środkami ochrony roślin ma w zdecydowanej większości transgraniczny charakter, w który zaangażowane są podmioty działające na rynkach różnych krajów, stąd skuteczność w walce z nielegalnymi środkami wymaga sprawnej współpracy międzynarodowej.

Jak podkreśla Europol, powodzenie międzynarodowych działań uzależnione jest od wielu czynników, wśród których kluczową rolę odgrywa współpraca z sektorem prywatnym, reprezentowanym przez CropLife International, Europejskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin (ECPA) oraz Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin (PSOR).

Od ponad 11 lat prowadzimy szeroko zarojoną kampanię nakierowaną na przeciwdziałanie wprowadzaniu na rynek i eliminowanie z niego podrobionych środków ochrony roślin. To dzięki ogromnemu zaangażowaniu polskich służb na rynek unijny nie trafiają nielegalne, nieprzebadane substancje chemiczne, oferowane rolnikom jako środki ochrony roślin. Współpraca z instytucjami krajowymi i międzynarodowymi to jeden z kluczowych aspektów działań PSOR. Cieszymy się, że Europol docenił nasze zaangażowanie – powiedziała Aleksandra Mrowiec z Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin.

Rolnik to zawód, na którym ciąży duża odpowiedzialność – produkcja i dostarczanie na rynek wysokiej jakości i bezpiecznej żywności. Wybór narzędzi pracy, w tym stosowanych środków ochrony roślin, musi być świadomy i oparty na wiedzy. Jak ustrzec się przed nielegalnymi i podrabianymi preparatami? Odpowiedzi na to, i wiele innych pytań, można znaleźć na stronie: www.bezpiecznauprawa.org.  

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *