Przetwórcy piszą do ministra w sprawie maseczek

Pismo do Ministra Zdrowia w sprawie zapewnienia testów na koronawirusa skierowane przez organizacje sektora rolno-spożywczego.    

W imieniu polskich producentów rolnych i przetwórców zrzeszonych w czołowych organizacjach branżowych sektora rolno- spożywczego, działając w trosce o wszystkich producentów rolnych i  przedsiębiorstwa sektora oraz zatrudnionych pracowników,  zwracam się do Pana z ogromną prośbą o zabezpieczenie w sposób ciągły testów na obecność koronawirusa COVID-19 i w sytuacjach zgłoszenia przez zakład przetwórczy pojawienia się osoby chorej, do natychmiastowego przebadania wszystkich członków załogi.
    
    Musimy naszym zakładom przetwórczym, zwłaszcza w obszarze strategicznych dla wyżywienia społeczeństwa obszarach zapewnić ciągłość produkcji. A jest to możliwe tylko i wyłącznie wówczas, kiedy będzie możliwe natychmiastowe odizolowanie osób zakażonych od reszty załogi i zbadanie pozostałych osób w trybie przyśpieszonym, tak żeby zminimalizować ilość osób, które będą musiały opuścić zakład.
    Dodatkowo pragniemy zwrócić uwagę na konieczność zapewnienia priorytetowego (zaraz po najważniejszych służbach państwowych) dostępu zakładów przetwórczych do środków dezynfekujących oraz ubiorów ochronnych typu maski, czepki, fartuchy ochronne, ochraniacze na obuwie. Bez tych środków produkcja w wielu zakładach przetwórczych jest praktycznie niemożliwa.  
    Zdajemy sobie sprawę z ogromu zadań, jakie w tym czasie na Panu spoczywają, docenimy Pana ogromne zaangażowanie, ale takie dyspozycję wydane przez Pana Powiatowym Inspektorom Sanitarnym będą w stanie zminimalizować rozprzestrzenianie się choroby, oraz ograniczyć ekonomiczne i społeczne skutki wykrycia wśród członków załogi COVID-19, a przede wszystkim zapewnią polskiemu społeczeństwu nieprzerwany dostęp do żywności.
    

    Sprawą kluczową dla zapewnienia ciągłości dostaw w łańcuch żywnościowym jest także sprawne działanie logistyki. Powyższe postulaty dotyczą także przedsiębiorstw logistycznych a w szczególności kierowców narażonych na codzienny kontakt z wieloma osobami. Masowe zachorowania w tej grupie zawodowej mogą doprowadzić do zatorów zarówno po stronie dostaw surowca jak i dystrybucji żywności.

Liczymy na przychylność Pana Ministra , łącząc wyrazy szacunku pozostajemy w dyspozycji,

Polska Izba Mleka
Agnieszka Maliszewska
Dyrektor

Polska Federacja Producentów Żywności
Andrzej Gartner
Dyrektor Generalny

Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego
Jerzy Wierzbicki
Prezes Zarządu

Polskie Mięso
Witold Choiński
Prezes

Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego
Wiesław Różański
Prezes

Związek Polskich Przetwórców Mleka
Marcin Hydzik
Prezes

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *