Przedłużyć termin wniosków suszowych!

Samorząd rolniczy postuluje wydłużenie terminu składania protokołów suszowych.

Mając na uwadze wniosek Podlaskiej Izby Rolniczej, a także skalę szkód oraz liczbę protokołów, jaką Komisje szacujące straty są zobowiązane sporządzić, Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z prośbą o wydłużenie terminu składania wojewodom właściwym ze względu na miejsce wystąpienia tych szkód, protokołów oszacowania szkód – do 60 dni.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *