Propozycje rozwiązania problemów rolników trafiły na biurko Wojewody Opolskiego

Członkowie Porozumienia Rolników Opolszczyzny wypracowali wspólne stanowisko i propozycje rozwiązań najważniejszych problemów rolnictwa w tym sezonie. O takie propozycje poprosiła Wicewojewoda Opolski Teresa Barańska podczas spotkania z rolnikami w Izbie Rolniczej w Opolu, 25 sierpnia.

W związku z plagą gryzoni na południu województwa, rolnicy proponują umożliwienie rolnikom odstępstwa od stosowania zazielenienia w zakresie obszarów proekologicznych w rejonach wystąpienia plagi gryzoni bez konsekwencji finansowych.

Rolnicy wnioskują również o zobligowanie Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa do prowadzenia obserwacji i kontroli roślin pod kątem występowania organizmów szkodliwych oraz obowiązku informowania zainteresowanych podmiotów o terminach i sposobach zwalczania tych organizmów.

Jeśli chodzi o określanie i szacowanie niekorzystnych zjawisk atmosferycznych oraz ustawę o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, to rolnicy wnioskują o urealnienie daty wystąpienia przymrozków w ubezpieczeniach. Obecnie to okres od 15 kwietnia do 30 czerwca, rolnicy postulują wcześniejszy termin – już od 30 marca.

Opolscy rolnicy proponują też uwzględnienie w wypłacie rekompensat za poniesione straty wszystkich producentów rolnych, bez względu na wielkość gospodarstwa.

Ponadto, rolnicy sugerują poszerzenie uprawnień Gminnych Komisji Wojewody ds. szacowania szkód również o szacowanie szkód powstałych wskutek np. plagi gryzoni. Producenci rolni zgłaszają też potrzebę wprowadzenia obowiązkowych ubezpieczeń, co spowoduje zmniejszenie składek ubezpieczeniowych.

Rolnicy oczekują także przywrócenia dialogu Wojewody Opolskiego z Porozumieniem Rolników Opolszczyzny poprzez systematyczne spotkania i wypracowanie zasad komunikacji oraz przepływu informacji.

Poniżej przedstawiamy pełny tekst stanowiska:

Porozumienie Rolników Opolszczyzny – stanowisko dla Wojewody Opolskiego

Izba Rolnicza w Opolu jest członkiem Porozumienia Rolników Opolszczyzny, które skupia opolskie związki i organizacje rolnicze. Porozumienie opracowuje wspólne stanowiska, apele i wnioski do administracji rządowej, które zwrócić uwagę na problemy opolskich rolników.

IRwO

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *