Propozycja zmian w nowelizowanym Prawie łowieckim

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, realizując wniosek z X Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych, które odbyło się 27 listopada 2017 roku zwrócił się do Ministra Środowiska o wprowadzenie do nowelizowanej w Sejmie RP ustawy Prawo łowieckie, jako autopoprawki przepisu, stwierdzającego że w sytuacji wystąpienia epidemii (choroby) u zwierzyny łownej, działanie Prawa łowieckiego będzie zawieszone i będą mogły być stosowane inne, skuteczne rozwiązania mające na celu szybkie ograniczenie populacji dzikich zwierząt.

Zdaniem samorządu rolniczego, obecne przepisy ustawy Prawo łowieckie nie dają możliwości prawnej wskazania innych poza myśliwymi zrzeszonymi w Polskim Związku Łowieckim, podmiotów do realizacji odstrzału redukcyjnego. Jak wskazują doświadczenia walki z afrykańskim pomorem świń (ASF) wykonanie przez myśliwych zrzeszonych w PZŁ szybkiej redukcji populacji jest mało skuteczne, a skutki szerzącej się choroby ponoszą rolnicy.

KRIR

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *