Promuj swoje pomysły na oszczędzanie wody – startuje konkurs „H20! To jest to!”

Masz pomysł jak zachęcić mieszkańców gminy do oszczędzania i gromadzenia wody? Czy w gospodarstwie rolnym wprowadziłeś rozwiązania zapewniające wykorzystanie deszczówki lub małej retencji i chcesz je promować? Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej ogłasza konkurs na przeprowadzenie działań popularyzujących oszczędne gospodarowanie wodą na terenach wiejskich.

Jak zaznacza Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej niedobory wody to wyzwanie nie tylko dla rolnictwa, ale także innych gałęzi polskiej gospodarki. To również duży problem dla mieszkańców, szczególnie obszarów wiejskich.
– W Polsce z roku na rok, szczególnie w miesiącach letnich, obserwujemy narastający deficyt wody. Jej niedobór na obszarach wiejskich to nie tylko susze i straty w zbiorach i hodowlach, a w konsekwencji – wzrost cen żywności, ale także pogarszającą się jakość życia mieszkańców wsi. Dlatego już dzisiaj zapraszamy mieszkańców obszarów wiejskich do podejmowania działań na rzecz popularyzacji racjonalnej gospodarki wodnej w swoich lokalnych społecznościach – mówi Krzysztof Podhajski, prezes zarządu Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

Konkurs „H20! To jest to!”
Celem konkursu „H20! To jest to!” jest zaangażowanie oraz zainspirowanie mieszkańców obszarów wiejskich do podejmowania działań na rzecz optymalnego gospodarowania wodą. W ramach konkursu można zgłaszać pomysły na przeprowadzenie kampanii społecznej skierowanej do mieszkańców gmin wiejskich i gmin miejsko-wiejskich, w jednej z kategorii:
własne gospodarstwo domowe – oszczędzanie, gromadzenie oraz powtórne użycie wody dla celów indywidualnych;
własne gospodarstwo rolne – alternatywne rozwiązania dotyczące oszczędzania, gromadzenia oraz wielokrotnego wykorzystywania wody w gospodarstwie rolnym, a także promocja rozwiązań związanych z retencją i melioracją;
wspólne tereny publiczne – gromadzenie wody oraz jej powtórne użycie na terenach publicznych.

Partnerem konkursu jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Zgłoszenia przyjmowane są do 2 marca 2020 roku
Spośród nadesłanych zgłoszeń komisja konkursowa wyłoni 10 półfinalistów, którzy w dniach 20-21 marca 2020 roku, zostaną zaproszeni na warsztaty organizowane podczas Europejskiego Forum Rolniczego. Podczas zajęć laureaci będą mieli okazję skonsultować swoje projekty z ekspertami m.in. z dziedziny public relations, a następnie zaprezentować je przed komisją konkursową. Do autorów trzech najlepszych projektów trafią nagrody pieniężne w wysokości do 20 000,00 zł każda na realizację zwycięskiej kampanii.   

Formularz zgłoszeniowy oraz regulamin konkursu „H20! To jest to!” dostępne są na stronach: www.efrwp.pl oraz www.forum-jasionka.pl

Zagadnienia dotyczące topniejących zasobów wodnych oraz zarządzania zasobami wodnymi w rolnictwie w obliczu zmian klimatycznych to jeden wiodących tematów 3. edycji Europejskiego Forum Rolniczego, które odbędzie się w dniach 20-21 marca w G2A Arena w Jasionce k. Rzeszowa. Podczas debaty z udziałem przedstawicieli resortów rolnictwa i gospodarki morskiej oraz specjalistów z zakresu inżynierii wodnej, Fundacja EFRWP – współorganizator Forum w Jasionce, zaprezentuje również najnowszy raport przedstawiający analizę kształtowania i wykorzystania w Polsce zasobów wodnych dla celów rolnictwa i obszarów wiejskich.
***

Europejskie Forum Rolnicze to dwa dni dyskusji i spotkań z udziałem przedstawicieli polskiej oraz międzynarodowej polityki. To również znakomita okazja, aby poznać najnowsze rozwiązania i narzędzia dedykowane podnoszeniu jakości produkcji rolnej. Dwie ostatnie edycje Forum zgromadziły blisko 5000 uczestników – rolników, doradców rolnych, producentów i przetwórców, członków branżowych związków rolniczych, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz instytucji naukowych i branżowych z całej Europy.

Rejestracja na 3. edycję Forum prowadzona jest do 16 marca 2020 roku. Liczba miejsc jest ograniczona. Udział w Forum jest bezpłatny.

Europejskie Forum Rolnicze 2020 odbędzie się w dn. 20-21 marca 2020 roku w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Województwa Podkarpackiego G2A Arena w Jasionce/k. Rzeszowa.

Więcej szczegółów: www.forum-jasionka.pl

Europejskie Forum Rolnicze organizowane jest przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej we współpracy z Agro Promotion.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *