Projektowane stawki płatności bezpośrednich za 2021 r.

30 września 2021 r. Europejski Bank Centralny opublikował kurs wymiany, po którym przeliczane będą płatności bezpośrednie za 2021 r. Wynosi on 4,6197 zł za 1 EUR i jest wyższy od ubiegłorocznego (4,5462 zł za 1 EUR).

Płatności bezpośrednie październik 2021

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowane zostały projekty rozporządzeń określających stawki poszczególnych płatności. Całkowita pula środków na płatności bezpośrednie za 2021 r. wynosi 15,63 mld złotych (o ok. 108 mln zł więcej niż w 2020 r.).

W projektowanych rozporządzeniach stawki zostały określone w następującej wysokości:

1.    Jednolita płatność obszarowa 487,62 zł/ha
2.    Płatność za zazielenienie 327,26 zł/ha
3.    Płatność dla młodego rolnika 308,59 zł/ha
4.    Płatność dodatkowa 184,54 zł/ha
5.    Płatność do bydła 336,73 zł/szt.
6.    Płatność do krów 426,51 zł/szt.
7.    Płatność do owiec 114,47 zł/szt.
8.    Płatność do kóz 51,56 zł/szt.
9.    Płatność do roślin strączkowych na ziarno 685,70 zł/ha
10.  Płatność do roślin pastewnych 457,46 zł/ha
11.  Płatność do chmielu 2 087,75 zł/ha
12.  Płatność do ziemniaków skrobiowych 1 210,32 zł/ha
13.  Płatność do buraków cukrowych 1 547,13 zł/ha
14.  Płatność do pomidorów 3 371,12 zł/ha
15.  Płatność do truskawek 1 313,93 zł/ha
16.  Płatność do lnu 558,70 zł/ha
17.  Płatność do konopi włóknistych 198,05 zł/ha
18.  Płatność do tytoniu – Virginia 3,18 zł/kg
19.  Płatność do tytoniu – pozostały tytoń 2,25 zł/kg

 

 

MRiRW

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *