Projektowane stawki płatności bezpośrednich za 2019 r.

Europejski Bank Centralny opublikował kurs wymiany, po którym przeliczane będą płatności bezpośrednie za 2019 r. Wynosi on 4,3782 zł za 1 EUR i jest wyższy od ubiegłorocznego (4,2774 zł za 1 EUR).

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowane zostały projekty rozporządzeń określających stawki poszczególnych płatności. Całkowita kwota przeznaczona na płatności bezpośrednie za 2019 r. wyniesie 15,2 mld złotych (o ok. 0,4 mld zł więcej niż w 2018 r.).

W projektowanych rozporządzeniach stawki zostały określone w następującej wysokości:

    Jednolita płatność obszarowa 471,64 zł/ha

    Płatność za zazielenienie 316,54  zł/ha

    Płatność dla młodego rolnika 165,10  zł/ha

    Płatność dodatkowa 184,98  zł/ha

    Płatność do bydła 302,77  zł/szt.

    Płatność do krów 387,29  zł/szt.

    Płatność do owiec 104,08  zł/szt.

    Płatność do kóz 51,95  zł/szt.

    Płatność do roślin strączkowych na ziarno (do 75 ha) 765,80  zł/ha

    Płatność do roślin strączkowych na ziarno (powyżej 75 ha) 382,90  zł/ha

    Płatność do roślin pastewnych 463,71  zł/ha

    Płatność do chmielu 2 054,33  zł/ha

    Płatność do ziemniaków skrobiowych 1 110,09  zł/ha

    Płatność do buraków cukrowych 1 524,18  zł/ha

    Płatność do pomidorów 2 250,81  zł/ha

    Płatność do truskawek 1 136,95  zł/ha

    Płatność do lnu 569,14  zł/ha

    Płatność do konopi włóknistych 135,44  zł/ha

    Płatność do tytoniu – Virginia 3,28  zł/kg

    Płatność do tytoniu – pozostały tytoń 2,31  zł/kg

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *