Projektowane stawki płatności bezpośrednich za 2017 r.

Europejski Bank Centralny opublikował 29 września 2017 r. kurs wymiany, po którym przeliczane będą płatności bezpośrednie za 2017 r. Wynosi on 4,3042 zł za 1 EUR.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowano, że w resorcie opracowane zostały projekty rozporządzeń określających stawki poszczególnych płatności. Całkowita kwota przeznaczona na płatności bezpośrednie za 2017 r. wyniesie blisko 14,7 mld złotych.

W projektowanych rozporządzeniach stawki zostały określone w następującej wysokości:

    Jednolita płatność obszarowa – 461,55 zł/ha
    Płatność za zazielenienie – 309,77 zł/ha
    Płatność dla młodego rolnika – 214,82 zł/ha
    Płatność dodatkowa – 177,02 zł/ha
    Płatność do bydła – 291,03 zł/szt.
    Płatność do krów – 371,46 zł/szt.
    Płatność do owiec – 101,85 zł/szt.
    Płatność do kóz – 60,08 zł/szt.
    Płatność do roślin strączkowych na ziarno (do 75 ha) – 606,52 zł/ha
    Płatność do roślin strączkowych na ziarno (powyżej 75 ha) – 303,26 zł/ha
    Płatność do roślin pastewnych – 386,46 zł/ha
    Płatność do chmielu – 2 198,06 zł/ha
    Płatność do ziemniaków skrobiowych – 1 163,02 zł/ha
    Płatność do buraków cukrowych – 1 563,46 zł/ha
    Płatność do pomidorów – 1 654,30 zł/ha
    Płatność do truskawek – 1 118,75 zł/ha
    Płatność do lnu – 374,86 zł/ha
    Płatność do konopi włóknistych – 303,06 zł/ha
    Płatność do tytoniu – Virginia – 3,82 zł/kg
    Płatność do tytoniu – pozostały tytoń – 2,68 zł/kg

MRiRW

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *