Projekt „Baltic Slurry Acidification – Zakwaszanie gnojowicy”

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu w ramach międzynarodowego projektu „Baltic Slurry Acidification – Ograniczanie strat azotu w produkcji zwierzęcej poprzez promowanie technik zakwaszania gnojowicy w Regionie Morza Bałtyckiego” przeprowadziło pierwsze działania demonstracyjne w gospodarstwach rolnych.

Celem projektu, realizowanego w ramach programu Interreg Baltic Sea Region, jest wdrażanie pilotażowych technik zakwaszenia gnojowicy oraz próby polowe w gospodarstwach rolnych w Regionie Morza Bałtyckiego. Proces ten polega na zakwaszaniu gnojowicy przy użyciu stężonego kwasu siarkowego (96% H2SO4). Celem jest redukcja utleniania się amoniaku, a tym samym straty azotu.

Jesienią 2017 roku pracownicy CDR Radom przeprowadzili pierwsze doświadczenia polowe mające na celu zbadanie technicznych możliwości stosowania technik zakwaszania gnojowicy w Polsce oraz ocenę wpływu zakwaszania gnojowicy na plony oraz środowisko a także opłacalność jej stosowania.

Próby polowe zostały przeprowadzone w dwóch gospodarstwach, jedno w województwie wielkopolskim (gnojowica świńska), drugie w województwie lubelskim (gnojowica bydlęca). Schemat doświadczenia w obydwu gospodarstwach był podobny; przed jego wykonaniem dokonano analiz gleby, m.in. w zakresie poziomu pH, zawartości N,P,K, azotu organicznego, siarki, poziomu materii organicznej. W każdym przypadku przeprowadzono doświadczenie kontrolne – rozrzucenie gnojowicy niezakwaszonej na polu, na którym przeprowadzona została dalsza część doświadczenia. Następnie nastąpiło zakwaszenie gnojowicy w zbiorniku na gnojowice / wozie asenizacyjnym do pożądanego poziomu pH (ok. 5-6 pH) i za pomocą węży wleczonych, zakwaszono już gnojowica została rozprowadzona po powierzchni pola. Doświadczenie zostało przeprowadzone na uprawach ozimych. Na wionę powtórzone zostaną badania gleby oraz uzyskanego plonu. Działanie to zostanie powtórzone jeszcze dwukrotnie na wiosnę oraz jesień 2018 roku. CDR Radom przewiduję organizację szkoleń / pokazów polowych podczas realizacji tych doświadczeń.

CDR

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *