Programy promocyjne z dofinansowaniem KE

Komisja Europejska opublikowała w Dzienniku Urzędowym UE zaproszenie do składania przez beneficjentów propozycji programów promocyjnych, zarówno prostych, jak i takich, w których uczestniczy wiele państw członkowskich.

W obu zaproszeniach określone zostały m.in. szczegółowe cele, priorytety tematyczne, harmonogram prac, dostępny budżet, kryteria kwalifikowalności, rodzaje kwalifikujących się działań, przepisy finansowe czy procedura składania wniosków.

Ostateczny termin składania wniosków upływa 16 kwietnia 2019 r., o godzinie 17.00. Wnioski można składać jedynie za pośrednictwem specjalnego portalu.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *