Profesor Hazem M. Kalaji z SGGW w trójce najlepszych naukowców w Polsce

Prof. dr hab. Hazem M. Kalaji z Instytutu Biologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego został sklasyfikowany na trzeciej pozycji w Polsce w Rankingu 1000 najlepszych naukowców w dziedzinie nauk o roślinach i agronomii w 2022 roku. Wyniki opublikowała platforma naukowa Research.com.

Ten spektakularny sukces profesor Hazem Kalaji osiągnął dzięki zdobyciu w tym roku 32. punktów w  indeksie Hirscha, ponad 5,5 tys. cytowań oraz 113. publikacji.

Ranking dla Polski: https://research.com/scientists-rankings/plant-science-and-agronomy/pl 

Z kolei w rankingu światowym profesor Kalaji został sklasyfikowany na 1596 pozycji.

Pełny światowy ranking: https://research.com/scientists-rankings/plant-science-and-agronomy

Ranking platformy Research.com jest skonstruowany na podstawie danych o indeksie H zebranych przez Microsoft Academic i obejmuje tylko wybitnych naukowców z indeksem H na poziomie co najmniej 30 dla artykułów naukowych publikowanych w dziedzinie Plant Science i Agronomii.

Prace badawcze profesora Hazema M. Kalajiego koncentrują się między innymi na fluorescencji chlorofilu oraz bioenergetyce i funkcjonowaniu aparatu fotosyntetycznego roślin. Wyróżnić należy badania nad:

  • oceną obu faz fotosyntezy, zależnej i niezależnej od fotosyntetycznie aktywnej radiacji, opartej na pomiarze głównych parametrów wymiany gazowej, zawartości chlorofilu i efektywności pochłaniania energii promienistej przez ten pigment,
  • poznaniu funkcjonowania aparatu fotosyntetycznego roślin w różnym środowisku wzrostu tj. w warunkach kontrolowanych (fitotron), półkontrolowanych (szklarnia, hala wegetacyjna) i polowych,
  • badaniu reakcji fotoukładu drugiego roślin na biotyczne i abiotyczne stresy techniką fluorescencji chlorofilu a wraz ze szczegółową analizą jej sygnału (test JIP),
  • analizie kompleksu odpowiadającego za rozkład wody oraz badanie przepływu energii w fotoukładzie drugim (absorpcja energii świetlnej, jej wychwytanie przez centra reakcji oraz szybkość transportu elektronów),
  • opracowaniu zaleceń dla potrzeb agrotechniki oraz ustalenie nowych kryteriów selekcyjnych, które poprzez szybkie i masowe badania przesiewowe powinny przyczynić się do przyspieszenia postępu biologicznego i hodowlanego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *