Produkcja spożywcza grupy Azoty Puławy z najwyższym certyfiktem bezpieczeństwa żywności

Grupa Azoty PUŁAWY otrzymała certyfikat Food Safety System Certification FSSC 22000 w wersji 4.1. Oznacza to, że nasza spółka stosuje najwyższe standardy w systemie zarządzania bezpieczeństwem żywności. Certyfikat będzie ważny przez kolejne 3 lata.

System zarządzania bezpieczeństwem żywności w Grupie Azoty PUŁAWY funkcjonuje od 2008 r. Ewoluował od etapu HACCP przez ISO 22000 do najnowszego standardu FSSC 22000, łączącego wymagania ISO ze standardem technicznym ISO TS 22002-1, a także z elementami food defence/food fraud.  

Nowym elementem wdrożonego systemu są audyty niezapowiedziane, do których spółka musi być przygotowana na każdym etapie procesu produkcji czy sprzedaży. Jest to duże wyzwanie, zwłaszcza że w przypadku PUŁAW jednostka produkcyjna znajduje się w obszarze
o ograniczonym dostępie dla osób z zewnątrz.
 
Regularne audity wewnętrzne i zewnętrzne, jak również te ze strony klienta przeprowadzone
w okresie ostatnich 10 lat pozwoliły na utrwalenie wysokiej świadomości w pracowników, potwierdzających ważność produkcji bezpiecznych wyrobów  spożywczych. Jest to niezależne
od zakresu wykonywanej pracy – zarówno aparatowy procesów chemicznych, jak
i kierowca dostarczający produkt przechodzą szkolenia i biorą czynny udział w utrzymywaniu systemu bezpieczeństwa żywności.

Niezmiennie od 2008 roku systemem zarządzania bezpieczeństwem żywności objęta jest produkcja i sprzedaż dwutlenku węgla oraz wodoru.

Produkowany w PUŁAWACH dwutlenek węgla wykorzystywany jest w przemyśle spożywczym do saturacji napojów i piwa, ale także tworzenie atmosfery ochronnej m.in. w technologii MAP. Natomiast wodór o charakterze spożywczym znajduje swoje zastosowanie w procesie utwardzania tłuszczów, czyli do produkcji margaryny czy substytutów masła.

Przypomnijmy, że w maju br. Grupa Azoty PUŁAWY otrzymała akredytację PepsiCo dla produkowanego w Puławach dwutlenku węgla. Do tej pory w branży napojów spółka posiadała już akredytację takich gigantów jak The Coca Cola Company.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *