Produkcja cukru w Polsce wzrosła aż o 44%. Prognozy na kolejny sezon jeszcze lepsze

Związek Producentów Cukru w Polsce ocenia miniony rok bardzo dobrze. Kampania cukrownicza 2016/2017 odznaczyła się dużym wzrostem ilości przerobionych buraków cukrowych wobec zeszłorocznej kampanii. Jest to najlepszy wynik od  sezonu 2002/2003. Jak wyglądają dalsze perspektywy rozwoju sektora cukrowniczego w naszym kraju?

W Polsce produkcją cukru zajmują się cztery firmy zrzeszone w Związku Producentów Cukru – Krajowa Spółka Cukrowa S.A., Pfeifer & Langen Polska S.A., Südzucker Polska S.A. oraz Nordzucker Polska S.A. Sektor daje pracę około 3500 osobom zatrudnionych w cukrowniach. Z kolei dla cukrowni pracuje około 35 000 plantatorów buraka cukrowego. Polska dzięki osiąganym wynikom plasuje się na 3 miejscu w Europie, zaraz po Francji i Niemczech.

Produkcja cukru w kampanii 2016/2017 wyniosła ponad 2 mln ton, co w porównaniu z zeszłym rokiem daje wynik wyższy o 620 tys. ton. O 18% wzrósł również areał uprawy buraków – do 203 tys. ha. Wysokie były także plony, które przekroczyły  65 t/ha – wzrosły aż o 21%. Z kolei średnia zawartość cukru w burakach (polaryzacja) wyniosła ponad 17%.

Analizując zebrane przez nas dane, możemy ocenić efekty jako bardzo dobre. – komentuje Michał Gawryszczak, dyrektor biura Związku Producentów Cukru w Polsce. – Przy minimalnie zmniejszonej liczbie plantatorów względem poprzedniego roku, obszar uprawy uległ znacznemu zwiększeniu
z poziomu 171 tys. ha do 203 tys. ha. Sytuacja ta wpisuje się w bardzo wyraźny trend, który jest zauważalny od wielu lat – średnia wielkość gospodarstwa uprawiającego buraki cukrowe w ujęciu długookresowym rośnie. W tym roku wskaźnik ten wyniósł 5,96 ha. Warto przypomnieć, że średnia powierzchnia upraw w latach 90-tych zawierała się między 1 a 2 ha.

Według danych Związku Producentów Cukru w Polsce, efekty kampanii 2017/2018 będą jeszcze lepsze. Szacuje się, że powierzchnia upraw buraka cukrowego może wynieść około 220 tys. ha.  Produkcja cukru wzrośnie prawdopodobnie o 11% – do 2,2 mln ton. Szacowana średnia długość kampanii wyniesie zapewne 130 dni, a średnia produkcja cukru w pojedynczej cukrowni – 122 tys. ton (wzrost o 6%). Wzrosty będą spowodowane zwiększającym się zapotrzebowaniem na cukier.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *