Problemy rolników ekologicznych uprawiających pszenżyto

W odpowiedzi na przedstawiony do zaopiniowania projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”, samorząd rolniczy poinformował resort rolnictwa, że nie wnosi uwag do ww. projektu ponieważ wprowadzane zmiany wydaje się, że są korzystne dla rolników i porządkujące dotychczasowe przepisy.

Przy tej okazji izby rolnicze zwróciły uwagę, że w podobnej sytuacji jak rolnicy uprawiający rośliny na materiał siewny, których problem rozwiązuje niniejsze rozporządzenie, znaleźli się w 2016 roku rolnicy, którzy rozpoczęli zobowiązanie w 2015 roku i posiali pszenżyto – zostali podwójnie skrzywdzeni. Nie otrzymali oni płatności do gruntów obsianych pszenżytem w ramach pakietu 11. za 2015 rok oraz dodatkowo tych gruntów nie mogli przez kolejne 2 lata włączyć do ekologii w ramach pakietu 7., ponieważ nie zostały one objęte zobowiązaniem ekologicznym.

 

 

KRIR

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *