Prawie 10 mln skonsolidowanego zysku netto w I kwartale

W I kwartale 2017 roku Grupa Gobarto wypracowała 9,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto przy przychodach w wysokości 397 mln zł. Zysk operacyjny Grupy wyniósł 13,6 mln zł, a zysk EBITDA (zysk powiększony o amortyzację) – ponad 20 mln zł.

Po dwóch latach wyraźnego spowolnienia, w 2017 roku obserwujemy wyraźny wzrost światowego handlu mięsem. Jak szacują eksperci, w 2020 roku światowy import mięsa ma wynieść 33,3 mln t, co oznacza wzrost o 11,3% w stosunku do roku 2016. Rośnie również na znaczeniu unijny rynek, korzystający na rosyjskim embargu oraz osłabieniu gospodarczym państw Europy Wschodniej. Ożywienie w branży mięsnej widoczne jest również w Polsce. Ceny skupu żywca wieprzowego w styczniu i lutym mimo tendencji spadkowej były wyższe niż przed rokiem, natomiast w marcu odnotowano wzrost r/r na poziomie dwucyfrowym (19%). Prognozy mówią o utrzymaniu tendencji wzrostowej przynajmniej do września tego roku przy zbliżonej lub nawet wyższej konsumpcji w kraju, wynikającej ze stale poprawiającej się sytuacji dochodowej polskiego społeczeństwa. Poprawa ekonomicznych warunków prowadzenia hodowli świń natychmiastowo przełożyła się na większą skalę produkcji oraz zwiększenie pogłowia trzody chlewnej. Zapoczątkowany w drugiej połowie zeszłego roku trend będzie kontynuowany w kolejnych kwartałach 2017 r.

W pierwszym kwartale tego roku Grupa Gobarto wypracowała 9,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto (wzrost r/r o 370%) przy przychodach wyższych niż rok wcześniej o 17,7% i wynoszących 397,7 mln zł. Przychody z eksportu wyniosły 61,7 mln zł, czyli o 54,8% więcej r/r, co dało 15,5-proc. udział w przychodach ogółem. Zysk operacyjny Grupy osiągnął wartość 13,6 mln zł i był wyższy o 173% od uzyskanego w I kwartale 2016 roku. W raportowanym okresie Grupa wypracowała 20,2 mln zysku EBITDA – o 98% więcej r/r.

Segmentem, który miał największy wpływ na poprawę wyników Grupy był segment Mięso i wędliny reprezentowany przez spółkę Gobarto S.A. Jego przychody wyniosły 380,3 mln zł, a zysk operacyjny 6 mln zł. W tym czasie EBITDA osiągnęła wartość 9,8 mln zł.

– Rosnące wyniki finansowe to efekt poprawy koniunktury rynku trzody chlewnej oraz konsekwentnie realizowanej przez nas od dłuższego czasu strategii rozwoju. Cały czas poszukujemy nowych rynków eksportowych, a także planujemy poszerzać zasięg terytorialny własnej dystrybucji – mówi Dariusz Formela, Prezes Zarządu Gobarto S.A

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *