Prace nad nowymi granicami obwodów łowieckich

W siedzibie Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego odbyło się spotkanie inauguracyjne Zespołu opiniodawczo-doradczego w zakresie przygotowania projektu uchwały o podziale województwa wielkopolskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii. W trakcie spotkania Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski wręczył członkom Zespołu powołania do pracy w Zespole. W skład Zespołu weszło pięciu Łowczych Okręgowych, przedstawiciele pięciu Dyrekcji Regionalnych Lasów Państwowych, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego oraz przedstawiciel Wielkopolskiej Izby Rolniczej, którym jest Prezes Piotr Walkowski.

Ustawa Prawo łowieckie zobligowała Urzędy Marszałkowskie do nowego podziału swoich województw na obwody łowieckie w terminie do dnia 31.03.2020 r. Tym właśnie zadaniem zajmować się będzie powołany Zespół. Zgodnie z nowymi wytycznymi granice obwodów łowieckich nie powinny wykraczać poza województwo. Obecnie funkcjonują obwody łowieckie, które swoim zasięgiem obejmują obszary administracyjnie położone w granicach dwóch różnych województwach. W przypadku Wielkopolski 57 obwodów będących w zarządzie województwa wielkopolskiego wykracza terytorialnie poza jego granice, odwrotna sytuacja dotyczy 30 obwodów (na terenach będących administracyjnie w Wielkopolsce zarząd sprawuje obwód łowiecki z innego województwa). Nowy podział Wielkopolski na obwody łowieckie ma takie sytuacje wyeliminować. Wytyczenie nowych granic obwodów będzie jednak wymagało wielu konsultacji z Regionalnymi Dyrekcjami Lasów Państwowych, zarządami okręgowymi PZŁ, izbami rolniczymi oraz samorządami.

WIR

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *