Późne zabiegi odchwaszczające w zbożach jarych

Uzyskanie wysokich plonów nie jest możliwe bez odpowiedniej ochrony plantacji.

Spośród agrofagów zagrażających uprawom polowym, chwasty szczególnie intensywnie wpływają na rozwój, a w konsekwencji plonowanie roślin. Najgroźniejsze dla zbóż jarych są jednoliścienne – owies głuchy i chwastnica jednostronna, natomiast z gatunków dwuliściennych to występujące także w oziminach fiołki polne, przytulia czepna czy rumianowate oraz chwasty jare jak np. komosa biała czy rdesty. Wiedząc, które z nich zagrażają naszym zbożom możemy dobrać odpowiedni preparat do ich skutecznej eliminacji nawet w wyższej fazie rozwojowej naszych upraw.

Do osiągnięcia przez zboża fazy 1 kolanka zbóż (BBCH 31), możemy eliminować chwasty jednoliścienne (chwastnicę jednostronną i owies głuchy) w pszenicy i jęczmieniu wykorzystując pinoksaden (np. Axial 50 EC, Fraxial 50 EC) lub fenoksaprop-P-etylu (np. Puma Uniwersal 069 EW, Fenoxinn 110 EC). W celu rozszerzenia spectrum zwalczanych chwastów o chwasty dwuliścienne środek Puma Uniwersal 069 EW można stosować łącznie ze środkami Sekator 125 OD oraz Chwastox Turbo 340 SL, natomiast Fenoxinn 110 EC stosować w mieszaninie ze środkami: Tristar 50 SG/Trimax 50 SG/ Triben Super 50 SG i Galaper 200 EC/Fluroherb 200 EC/Herbistar 200 EC. Łączne zwalczanie wybranych gatunków jedno- i dwuliściennych gwarantuje mieszanina pinoksadenu z florasulamem (np. Axial Komplett, Axial One 50 EC) lub tifensulfuronu metylowego z chlorosulfuronem (np. Chisel Nowy 51,6 WG), który niszczy miotłę zbożową. Do zwalczania wyłącznie chwastów dwuliściennych mamy do dyspozycji MCPA 300 g/l (np. Chwastox Extra 300 SL, Lider 300 SL albo Premier 300 SL) zarejestrowane w pszenicy, jęczmieniu, pszenżycie i owsie lub tylko w pszenicy (np. MCPA 300 SL czy Weedox 300 SL);  diflufenikan (np. Fenfludi 500 WG, Ossetia) w pszenicy i jęczmieniu oraz tribenuron metylowy w stężeniu 500 g/kg (np. Toraya 50 SG, Triben Super 50 SG) w jęczmieniu. Do fazy 1 kolanka, przeciwko chwastom dwuliściennym, możemy stosować mieszaniny 2,4-D + fluroksypyr (np. Gold 450 EC) we wszystkich zbożach jarych oraz metsulfuron metylu + tifensulfuron metylowy (np. Ergon 750 WG, Looma 750 WG) w jęczmieniu.

Faza 2 kolanka (BBCH 32) to ostateczny termin wykonania oprysków chwastobójczych herbicydami zawierającymi sulfosulfuron (np. Apyros 75 WG, Nylon 75 WG), który pozwala pozbyć się z upraw pszenicy m.in. chwastnicy jednostronnej, miotły zbożowej, perzu właściwego i niektórych gatunków dwuliściennych. Pozostałe środki, których nie należy stosować później niż do 2 kolanka zbóż, służą do niszczenia wyłącznie chwastów dwuliściennych i są to florasulam + 2,4-D (np. Deresz 306 SE, King 306 SE, Mustang 306 SE) zarejestrowany w jęczmieniu, pszenicy, pszenżycie, mieszankach zbożowych (z wyłączeniem owsa), jedynie Camaro 306 SE posiada rejestrację tylko do stosowania w jęczmieniu. Mieszaninami 2,4-D (2-EHE) + aminopyralid + florasulam (np. Mustang Forte 195 SE) lub florasulam + aminopyralid + 2,4-D (np. AGRIA 2,4 DeFLOR-AMINOPYRALID 195 SE), możemy opryskiwać jęczmień, pszenicę, owies i mieszankę jęczmienia z owsem. Szeroki zakres rejestracji (w pszenicy, jęczmieniu, owsie i mieszankach zbóż jarych) posiada MCPA w stężeniu 500 g/l (np. Agritox 500 SL). W pszenicy, jęczmieniu i owsie można eliminować chwasty dwuliścienne stosując florasulam (np. Floram 050 SC, Saracen 050 SC) lub fluroksypyr (np. Tomahawk 200 EC lub Starane 333 EC), w jęczmieniu i pszenicy tribenuron metylowy (np. Bron 500 SG, Granstar SX 50 SG), mekoprop-P + tribenuron metylowy (np. Gradio 74,4 SG, Granstar Power 74,4 SG) lub tifensulfuron metylowy + metsulfuron metylowy (np. Finish SX 40 SG), a tylko w jęczmieniu diflufenikan + florasulam (np. Saracen Delta 550 SC) lub MCPA 600 g/l (np. Chwastox AS 600 EC).

Do wykształcenia 3 kolanka zbóż (BBCH 33) możemy usunąć z upraw owies głuchy w jęczmieniu za pomocą fenoksapropu-P-etylu (np. Feniks 069 EW, Hermes 069 EW), a w celu jednoczesnego zwalczania owsa i chwastów dwuliściennych można go stosować z preparatem MCPA Plus 340 SL. Ponadto gatunki 2-liścienne eliminujemy przy pomocy metsulfuronu metylowego (np. Finy 200 WG) zarejestrowanego w jęczmieniu lub Coma 20 WG w pszenicy i jęczmieniu.

Faza widocznego, nierozwiniętego liścia flagowego (BBCH 37) to ostateczny termin, w którym wolno wykonać zabieg herbicydowy  fluroksypyrem (np. Fluxyr 200 EC, Starane 250 EC, Tamigan 250 EC), który w stężeniu 200 g/l zarejestrowano w jęczmieniu, a w stężeniu 250 g/l w jęczmieniu i pszenicy do zwalczania różnych chwastów dwuliściennych. W pszenicy i jęczmieniu możemy także zastosować mieszaninę tifensulfuronu metylowego z tribenuronem metylowym (np. Calibre SX 50 SG, Pragma SX 50 SG).

Do stadium rozwiniętego liścia flagowego (BBCH 39), możemy zwalczać chwasty dwuliścienne wykorzystując  fluroxypyr w formie estru 1-metyloheptylowego (np. Fluxyr Pro, Minstrel) w pszenicy i jęczmieniu oraz jego mieszaninę z tifensulfuronem metylowym i metsulfuronem metylowym (np. Omnera LQM) w uprawie pszenicy, jęczmienia i owsa. Dodatkowo w pszenicy, jęczmieniu, życie, pszenżycie i owsie możemy stosować tritosulfuron + florasulam (np. Biathlon 4D), w jęczmieniu i owsie florasulam + metsulfuron metylowy + tribenuron metylowy (np. Tripali 27,1 WG), w pszenicy i jęczmieniu metsulfuron metylu + tribenuron metylu (np. Blusky 500 WG, Mofat 500 WG), a w samym jęczmieniu florasulam + tribenuron metylowy (np. Saracen Max 80 WG) lub tribenuron metylowy (np. Assynt 500 SG z zawartością 500 g/kg s.cz. lub Tribe 75 WG, zawierający 750 g/kg s.cz.).

Najdłużej, bo aż do końcowej fazy nabrzmiewania pochwy liściowej liścia flagowego zbóż (BBCH 45), można wykonywać opryski środkami zawierającymi halauksyfen metylu – Arylex™. Zarejestrowany jest on w mieszaninie z florasulamem (np. Mattera, Zypar) do eliminacji gatunków dwuliściennych w pszenicy i jęczmieniu lub z fluroksypyrem meptylu (np. Pixxaro), który posiada szerokie spektrum zastosowania w zbożach jarych (pszenica, jęczmień, pszenżyto, żyto).

mgr inż. Marcin Bortniak
IUNG-PIB w Puławach
Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli we Wrocławiu
 
 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *