Poznaliśmy Liderów Innowacyjności XIII edycji ARP Innovation Pitch

Aż pięć projektów innowacyjnych rozwiązań zaprezentowanych podczas Forum XIII edycji ARP Innovation Pitch ma realne szanse wdrożenia w Grupie Azoty PUŁAWY. Zdaniem ekspertów, którzy mieli okazję zapoznać się z nimi podczas sesji networkingowej, mają one nie tylko wysoki potencjał innowacyjny, ale też doskonale wpisują się w potrzeby naszej spółki.

Grupa Azoty PUŁAWY w październiku 2017 r. przystąpiła do XIII edycji ARP Innovation Pitch, prowadzonej przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. Na zaproszenie do udziału w tym przedsięwzięciu odpowiedziało kilkanaście podmiotów. Dziesięć z nich zostało zaproszonych do udziału w Forum ARP Innovation Pitch, zorganizowanym 14 grudnia 2017 r. w Puławach, podczas którego mieli okazję zaprezentować swoje pomysły, porozmawiać o potencjalnej współpracy oraz odpowiedzieć na liczne pytania specjalistów
z zespołów eksperckich z PUŁAW.

Przypomnijmy, Grupa Azoty PUŁAWY oczekiwała na propozycje innowacyjnych rozwiązań
z następujących obszarów:
NAWOZY – poszerzenie oferty nawozowej spółki o nowe produkty i sposoby ich aplikacji;
BIOTECHNOLOGIA – z wykorzystaniem surowców roślinnych oraz rozwój produktów przyjaznych środowisku;
PRODUKTY – wydłużenie łańcuchów produktowych spółki; tworzenie nowych produktów bazujących na surowcach posiadanych przez spółkę;
TECHNOLOGIE – optymalizacja efektywności procesów produkcji spółki. 

Spośród dziesięciu rozwiązań zaprezentowanych podczas grudniowego Forum i poddanych ocenie przez specjalistów z Grupy Azoty PUŁAWY wybrano pięciu laureatów, z którymi podjęte zostaną rozmowy biznesowe.

– Nasze otwarcie na nowe technologie, współpraca ze startupami, skupienie się na dostarczaniu klientom wartości dodanej stanowią istotny czynnik warunkujący sukces Grupy w przyszłości. Dzięki wykorzystaniu unikatowych kompetencji Grupa staje się aktywnym uczestnikiem inicjatyw w zakresie badań, rozwoju
i innowacji w Polsce. Przykładem może być także Idea4Azoty – platforma wymiany pomysłów o wysokim stopniu innowacyjności. Zgłoszone projekty mają szansę uzyskać wsparcie od dofinansowania do kwoty
20 mln zł, poprzez zaplecze infrastrukturalne czy usługi doradcze. Zgodnie z założeniami strategii do
2020 r. wydatki na obszar B+R+I osiągną poziom 1 proc. przychodów Grupy – mówi dr Grzegorz Kądzielawski, wiceprezes zarządu Grupy Azoty S.A.

– Wybrane przez naszych ekspertów projekty wpisują się w potrzeby naszej spółki,
a ich realizacja jest szansą rozwoju Grupy Azoty PUŁAWY i docelowo każdej ze spółek Grupy Azoty. Sukcesem będzie pełne wdrożenie zaproponowanych rozwiązań. Dla każdego z Laureatów Innowacyjności określono ścieżkę współpracy, którą uruchomimy w roku 2018 r. Mam nadzieję, że będzie ona dla naszych partnerów interesująca – mówi Jacek Janiszek, prezes zarządu Grupy Azoty PUŁAWY.

Wśród laureatów XIII edycji ARP Innovation Pitch znaleźli się zarówno przedstawiciele świata nauki, jak
i specjalistyczne firmy działające na rynku nowych technologii. Zwycięskie projekty dotyczą
m.in. nowoczesnych nawozów i środków ochrony roślin oraz ciekawych rozwiązań z zakresu optymalizacji technologii np. poprzez zastosowanie nowoczesnych katalizatorów w procesie chemicznym. Docenione zostało też ciekawe rozwiązanie z pogranicza elektroniki i informatyki.

Oto pełna lista Laureatów Innowacyjności XIII edycji ARP Innovation Pitch:

1) Zespół naukowy z Politechniki Świętokrzyskiej pod kierunkiem prof. dr hab. Elżbiety Bezak-Mazur;
2) Zespół naukowy z Instytutu Chemii Przemysłowej pod kierunkiem dr inż. Katarzyny Kurzepy;
3) Zespół z IC Solutions sp. z o.o. reprezentowany przez Rafała Witkowskiego;
4) Zespół naukowy z Wydziału Chemii Politechniki Warszawskiej pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Wioletty Raróg-Pileckiej;
5) Zespół z Fine Bubble Technologies sp. z o.o. reprezentowany przez Jacka Kosieca.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *